Právní a daňové služby

Běžnou součástí mojí praxe je kontrola znění kupních smluv, rezervačních smluv, jejich tvorba a připomínkování. Každá kupní smlouva musí obsahovat základní ustanovení včetně specifikace kupované nemovitosti (pokud nejsou splněny základní podmínky znění kupní smlouvy, může se vám stát, že vám katastr nepovolí vklad vlastnického práva a vyzve vás k nápravě).

Běžně umím svým klientům pomoci v těchto záležitostech:

  • tvorba a kontrola smluvní dokumentace
  • příprava formuláře pro návrh na vklad práva pro katastr
  • příprava podkladů pro daňové přiznání k dani z nabytí nemovitosti (podání a úhrada zálohy daně musí proběhnou nejpozději do 3 měsíců od provedení vkladu práva)
  • příprava podkladů pro daňové přiznání k dani z nemovitosti (daňové přiznání a úhrada daně z nemovitosti musí být provedena nejpozději k 31.1. následujícího roku od nabytí nemovitosti)
  • vyřízení bankovní úschovy
  • zprostředkování notářské a advokátní úschovy
    phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram