Soukromé a komerční pojištění

Pojištění úzce souvisí s nákupem nemovitosti a velký význam v době, kdy se něco vážného stane. Účelem pojištění je pokrýt zcela nebo z části (podle toho, jaká je vaše situace a zda máte dostatečně finanční rezervy) škody na vlastním majetku, na majetku a zdraví druhých (občanská odpovědnost) a také by správně nastavená pojistka měla pokrýt finanční výpadky v pravidleném příjmu (např. při ztrátě zaměstnání, dlouhodobé nemoci, pracovní neschopnosti či závažných onemocnění a invaliditě).
Pojištění majetku a odpovědnosti
Rizikové životní pojištění
Pojištění úvěru
Pojištění podnikatelů a firem

Nejenom, abyste mohli začít čerpat hypotéku potřebujete mít nemovitost pojištěnou. Na pojištění majetku byste měli myslet i když nemáte hypotéku. Pojistka vám může ušetřit nemalé finance v případě, že vám vítr při bouřce poničí střechu nebo vám zateče do pokoje, ale také když vás vytopí sousedi (nespoléhejte, že „oni“ mají pojistku- většinou ji nemají a vám pak nezbyde nic jiného než škodu, kterou vám sousedi způsobili zaplatit ze svého).

Pojištění odpovědnosti z běžného občasnkého života anebo z vlastnictví nemovitosti je rovněž velmi šikovné pojištění- není drahé (ročně kolem 600,-) a limity pojistného krytí je možné nastavit až na 20mil (díky ustanovení v občasnkém zákoníku a definici psychycké újmy mohou být nároky poškozených hodně vysoké).

Mezi nejčastější pojištění majetku patří:

 • pojištěná bytové jednotky a domácnosti
 • pojištění rodinného domu a chalupy
 • pojištění rozestavené stavby
 • pojištění vedlejších staveb (sklep, garáž aj.)
 • pojištění bytových domů aj.

Účelem rizikového životního pojištění je především pokrytí výpadku příjmů v době nemoci, pracovního úrazu nebo pracovní neschopnosti. Rovněž by správně nastavené rizikové pojištění mělo pokrýt výdaje na splácení finančních závazků (abyste se nedostali do platební neschopnosti) a rovněž zajištění rodiny v případě, že by se vám něco závažného stalo (invalidita, smrt).

Existuje několik druhů životního pojištění a to:

 • rizikové životní pojištění – nejčastěji sjednávané, které nahradilo tzv. investiční životní pojištění, u kterého je narozdíl od rizikového pojištění možné snížit daňový základ
 • investiční životní pojištění- jak už sám název napovídá, jedná se o pojištění při kterém v rámci platby pojistného z části odvádíte určitou částku na investici (podílové fondy) a na pokrytí pojistného rizika.
 • bankopojištění- pojištění sjednané k hypotečnímu úvěru, kdy případné pojistné plnění nejde vám, ale bance. Výhodou bankopojištění je, že lze v tomto případě sjednat pojištění nedobrovolné ztráty zaměstnání, které jinak nelze komerčně sjednat.

Pojištění úvěru je možné zajistit buďto formou rizikového pojištění s optimálním nastavením pojistných rizik a částek tak, aby v případě pojistné události bylo vyplaceno pojistné plnění, které pokryje zcela anebo z části vaše finanční závazky a uleví tak rodinnému rozpočtu.

K hyptoečním úvěrům je možné sjednat také tzv. bankopojištění, které nabízí ke svým úvěrům téměř všechny banky a klienty za sjednání takovéh úvěru zpravidla odmění slevou na úrokové sazbě. U hypoték do 90%LTV je takové pojištění zpravidla nutností.

Pojištění podnikatelů (OSVČ) a firem je velmi rozsáhlé a kalkulace na takové pojištění se vždy připravuje individálně. Cenu pojištění ovlivňuje vykonávaná podnikatelská činnost, roční obrat firmy, počet pojistných událostí v minulosti aj.

Nejčastějším typem pojištění podnikatelů je:

 • stavebně-montážní pojištění
 • pojištění odpovědnosti
 • pojištění nákladu a dopravy
 • pojištění majetku
 • pojištění přerušení provozu
 • pojištění ušlého zisku a další…
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram