19. 9. 2022

Když příjmy nestačí na splácení dluhů…

Pokud vám skončila fixace úrokové sazby a nový úrok vám zvýšil splátku hypotéky na víc, než jste měli doposud nebo jste přišli o práci a hledáte nové pracovní uplatnění, jsou tu možnosti, jak rodinnému rozpočtu ulevit.

Restrukturalizace úvěru formou odkladu splátek

Pokud víte, že se dočasně zhorší vaše finanční situace například z důvodu výpovědi ze zaměstnání, hospitalizace nebo z jiného důvodu a nemáte sjednané pojištění schopnosti splácet, které by jinak tento výpadek příjmů zpravidla pokrylo, pak je tu možnost banku požádat o dočasný odklad splátek.

Jaké jsou zpravidla podmínky odkladu splátek:

  • Odklad splátky (jistiny i úroku) maximálně na 6 měsíců
  • Nesmíte být v exekučním řízení a není proti vám vedeno insolvenční řízení
  • Jistinu začnete splácet po ukončení odkladu a úrok pak až ke konci splatnosti úvěru
  • Odkladem splátek dojde k prodloužení splatnosti úvěru a celková splatná částka se tak adekvátně zvýší

Restrukturalizace formou snížení splátek

Tuto možnost je vhodné využít  v případě, kdy nelze úvěr standardně refinancovat, očekáváte dlouhodobý pokles vašich příjmů nebo naopak zvýšení dlouhodobých výdajů (například zvýšené zálohy na služby, náklady na léčbu, nebo jiné výdaje).

Jaké jsou zpravidla podmínky pro snížení splátek:

  • Snížení splátky se vztahuje pro celou dobu splatnosti úvěru
  • Ke snížení splátek dojde prodloužením celkové doby splatnosti úvěru
  • Celková splatnost úvěru se řídí vnitřní metodikou dané banky a zohledňuje tzv. výstupní věk, který je zpravidla maximálně 70let;
  • Nesmíte být v exekučním řízení a není proti vám vedeno insolvenční řízení
  • Jistinu začnete splácet po ukončení odkladu a úrok pak až ke konci splatnosti úvěru
  • Odkladem splátek dojde k prodloužení splatnosti úvěru a celková splatná částka se tak adekvátně zvýší

Upozornění: obě tyto zmíněné možnosti mají za následek zápis negativního záznamu do bankovního registru, který v registru zůstává po celou dobu splatnosti úvěru a následně vám na dobu minimálně 4 let po ukončení splacení úvěru uzavře cestu k jinému úvěrovému financování. Proto tyto kroky pečlivě zvažte.

Pomoc rodiny

Nemovitost společně hypotékou nebo jen hypoteční úvěr je možné převést na rodinného příslušníka (nejčastěji na děti; převod lze provést také i na jinou osobu, než je člen rodiny). Taková změna je možná za předpokladu, že nový dlužník bude splňovat podmínky banky (především nároky na bonitu) a banka udělí souhlas s touto změnou.

Pomoc od státu

O státní příspěvek na bydlení je možné požádat tehdy, pokud jste nájemníkem (i podnájemníkem) nebo vlastníkem nemovitosti (rodinný dům, bytová jednotka nebo chata) a vaše celkové normativní náklady převyšují 30% (v Praze 35%) z celkového čistého příjmu domácnosti. Od 1.10.2022 nově platí, že příjmy domácnosti a její náklady na domácnost se budou u žádosti prokazovat jen dvakrát ročně (ne každý čtvrtrok). Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti a lze jej uplatnit maximálně 3 měsíce zpětně.

Náklady na bydlení jsou: nájemné, náklady za služby (plyn, voda, teplo, elektřina, vodné-stočné, provoz výtahu, osvětlení a úklid společných prostor, odvoz odpadů, náklady na pevná paliva. Do nákladů se nepočítá splátka hypotéky.

Podrobnější informace včetně pokynů k vyplnění formuláře najdete na stránkách MPSV.

Výkup zadlužené (i nezadlužené) nemovitosti s možností nadále bydlet

66 Sms Alert
Ušetříte

Přestanou nabíhat úroky z prodlení, pokuty a jiná příslušenství a náklady spojené s exekucí nebo prodejem v dražbě

1283 Currency briefcase
Dluhy zaplatíme za vás

Bankovní i nebankovní úvěry a hypotéky, všechny exekuce, dražbu nebo insolvenci.

1269 Apartment
Výhody

Domov nemusíte opustit- bydlíte dále formou nájmu; následně máte možnost domov zpět odkoupit do vlastnictví.

Cena výkupu se stanovuje podle aktuální tržní hodnoty nemovitosti (tu ovlivňuje mimo jiné také lokalita a stav nemovitosti) a pohybuje se zpravidla do 80%. Z této částky jsou vám pak vyplaceny pokud možno všechny závazky a případná zbývající část je vám vyplacena na účet.

Pokud s cenou výkupu souhlasíte, uzavírá se klasická kupní smlouva. Po dokončeném převodu vlastnictví na katastru je s vámi sjednána smlouva o nájmu. V nemovitosti, tak zůstáváte nadále bydlet. Nemovitost můžete dále užívat obvyklým způsobem, jako jste užívali doposud a to včetně hlášené trvalé adresy.

Během doby pronájmu tak získáte potřebný čas na vylepšení finanční situace a také na vylepšení úvěrové historie v bankovním a nebankovním registru. Během trvání nájmu můžete kdykoliv nemovitost odkoupit zpět do vašeho vlastnictví za předem stanovenou cenu. Výše ceny zpětného odkupu je stanovena ještě před samotným převodem nemovitosti na katastru.

Předkupní právo, kde se nemovitost opět přepisuje na vás nebo na osobu, kterou si určíte, je zapsáno v předkupní smlouvě.

Chcete mít přehled o tom, jaké jsou aktuální úrokové sazby a co nového se na finančním trhu děje nebo připravuje?

Jednou za měsíc posílám všem přihlášeným report z toho nejdůležitělšího, co se na trhu s hypotékami stalo, co se chystá a jaký bude další vývoj. Pokud vás tyto informace zajímají, přihlaste svůj email do příští rozesílky:

„Jsem hypoteční a finanční makléř. Umím vám pomoci s vyřízením financování vlastního bydlení i nákupu nemovitosti na investici, vyhledáním nemovitosti, tvorbou finanční rezervy a zajištěním.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram