22. 2. 2023

Pojištění schopnosti splácet- má smysl (?)

Bankopojištění nebo také Cardif, jaká je praxe?

V rámci hypotečních úvěrů je možné pojistit právě výpadek/ snížení příjmů v době pracovní neschopnosti a to v důsledku úrazu i nemoci případně invalidity III. stupně. Pojištění schopnosti splácet, někdy také známé pod názvem bankopojištění nebo jednoduše Cardif slouží pro zajištění splátek hypotečního úvěru, tedy pojistné plnění nejde vám na účet, nýbrž bance- nelze tak tedy toto pojištění využít pro krytí výpadku běžných nákladů na provoz domácnosti.

Na následujícím příkladu vás seznámím s  rozdíly v plnění mezi Cardifem a soukromým životním/rizikovým pojištěním a to v případě, že jste zaměstnanec, OSVČ bez dobrovolného nemocenského pojištění a s dobrovolným nemocenským pojištěním.

Osobně jsem však zastánce samostatného soukromého pojištění, které je možné v průběhu života (i splácení hypotéky) kdykoliv měnit, podle toho, jak vyžaduje životní situace. Nicméně bankopojištění může v některých případech být poměrně užitečnou alternativou. Na následujících příkladech vám uvedu proč.


Pro zaměstnance i OSVČ platí následující:
Měsíční splátka hypotéky 7.500,- (z toho 3.900,- úrok a 3.600,- jistina)
Náklady na provoz domácnosti (služby, internet, TV) 5.500,-
Osobní výdaje (pojištění, jídlo, doprava, zábava) 8.000,-
Spoření a investice (penzijko, stavební spoření, podílové fondy) 3.500,-
Cekem měsíční výdaje: 24.500,-
Čistý příjem 30.000,- (hrubý příjem 41.000)

U soukromého pojištění má OSVČ sjednané:

  • Denní odškodné ve výši 500 Kč /den
  • Hospitalizace (nemoc i úraz) od 1. dne 300 Kč/den
  • Denní odškodné za léčení úrazu s progresí 300 Kč/den

Jaké peníze můžete v případě pracovní neschopnosti očekávat?

A) když jste zaměstnanec:

Tzv. karenční doba, tzn. nevyplácení náhrady mzdy během prvních tří pracovních dnů dočasné pracovní neschopnosti, byla zrušena s účinností od 1. července 2019

⇒  Od 1.-14. dne dostanete náhradu mzdy od zaměstnavatele ve výši 11.088,- Kč

⇒  Od 15. dne pracovní neschopnosti začnete dostávat nemocenské a to za každý den včetně víkendů a to až do ukončení pracovní neschopnosti, tj. 10.656,-

⇒ Od pojišťovny pak sice na svůj účet nedostanete nic, ale banka obdrží plnění ve výši měsíční splátky hypotéky, tedy: 7.500,- Kč


Postup výpočtu náhrady mzdy

Nejprve je potřeba určit, jaká je výše půměrného hodinového výdělku (tento údaj nejčastěji bývá uvedený ve výplatní pásce, nicméně je možné jej také odvodit tak, že průměrný měsíční příjem- v našem příkladu 30tis vydělíme průměrným počtem pracovních dní v měsíci, tedy 20ti a výsledek dále počtem pracovních hodin za den, tedy 8 a vyjde nám průměrný hodinový výdělek 187,5 Kč/hodina)

Hodinový výdělek je 187,50 Kč. Jste v pracovní neschopnosti 30 pracovních dní (104 pracovních hodin od 1.-14. dne).

Hodinový výdělek je nutné podle zákona redukovat a to následujícím způsobem:
z částky do 175 Kč se počítá 90 % (tj. 157,50 Kč)
z částky od 175 do 262,33 Kč se počítá 60 % (tj. (187,50-175)60%=7,50Kč) z částky od 175 do 262,33 Kč se počítá 60 % (tj. (187,50-175)60%=7,50Kč)z částky od 262,33 do 524.65 Kč se počítá 30 %
z částky nad 524.65 Kč se už nic nezapočítává62,33 do 524.65 Kč se počítá 30 %

Redukovaný průměrný hodinový výdělek pak vychází na 165,-Kč (z této čátky pak zaměstnavatel vyplácí 60%). Zaměstnavatel vám tak za dobu od 1.-14. dne pracovní neschopnosti vyplatí náhradu mzdy ve výši: (14dní 8hodin) (165*60%)= 11.088,-


B)  když jste OSVČ a neplatíte si dobrovolné nemocenské pojištění:

V případě OSVČ, pokud si neplatíte dobrovolné nemocenské, jste pak odkázáni pouze na plnění z pojistné smlouvy, které vypadá následovně:

⇒ Pracovní neschopnost od 1. dne tj: 500*30=15.000,-

⇒ Hospitalizace 14dní, tj.  300*14= 4.200,-

⇒ Celkem tak od pojišťovny dostanete 19.200,-

Jestliže si platíte i pojistku k hypotéce, pak navíc za vás pojišťovna uhradí splátku hypotéky přímo bance.


Postup výpočtu nemocenské od 15. dne

Základem pro výpočet nemocenské je denní vyměřovací základ, který se odvíjí od dosaženého příjmu v předcházejících 12 kalendářních měsících. V našem příkladu je to 41.000,- hrubého za měsíc. Denní vyměřovací základ je hrubý příjem v 12 předcházejících kalendářních měsících připadající na jeden den (tedy 41tis*12měsíců a děleno 365dny) = vyjde nám základ 1.347,95 Kč.

Denní vyměřovací základ se následně redukuje:
60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu za 15. – 30. den pracovní neschopnosti,
66 % z redukovaného denního vyměřovacího základu za 31. – 60. den pracovní neschopnosti,
72 % z redukovaného denního vyměřovacího základu od 61. dne pracovní neschopnosti.

Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu jsou pro rok 2018 stanoveny následovně:
I. redukční hranice je 1 000 Kč (započítává se z 90 %) tj. 900,-
II. redukční hranice je 1 499 Kč (od 1 000 Kč do 1 499 Kč se započítává z 60 %) tj. 208,77 Kč
III. redukční hranice je 2 998 Kč (od 1 499 Kč do 2 998 Kč se započítává ze 30 %).

Redukovaný denní vyměřovací základ (RDVZ) je tedy 1 109,00 Kč
Nemocenská od 15 . – 30. dne pracovní neschopnosti 10 656,00 Kč tj. (RDVZ) 1 109,00 Kč z něj 60% (tj. 665,40 Kč)*16 dní)

Základem pro výpočet nemocenské je denní vyměřovací základ, který se odvíjí od dosaženého příjmu v předcházejících 12 kalendářních měsících. V našem příkladu je to 41.000,- hrubého za měsíc. Denní vyměřovací základ je hrubý příjem v 12 předcházejících kalendářních měsících připadající na jeden den (tedy 41tis*12měsíců a děleno 365dny) = vyjde nám základ 1.347,95 Kč.

Denní vyměřovací základ se následně redukuje:
60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu za 15. – 30. den pracovní neschopnosti,
66 % z redukovaného denního vyměřovacího základu za 31. – 60. den pracovní neschopnosti,
72 % z redukovaného denního vyměřovacího základu od 61. dne pracovní neschopnosti.

Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu jsou pro rok 2018 stanoveny následovně:
I. redukční hranice je 1 000 Kč (započítává se z 90 %) tj. 900,-
II. redukční hranice je 1 499 Kč (od 1 000 Kč do 1 499 Kč se započítává z 60 %) tj. 208,77 Kč
III. redukční hranice je 2 998 Kč (od 1 499 Kč do 2 998 Kč se započítává ze 30 %).

Redukovaný denní vyměřovací základ (RDVZ) je tedy 1 109,00 Kč
Nemocenská od 15 . – 30. dne pracovní neschopnosti 10 656,00 Kč tj. (RDVZ) 1 109,00 Kč z něj 60% (tj. 665,40 Kč)*16 dní)


C) když jste OSVČ a platíte si dobrovolné nemocenské pojištění:

⇒ V případě, že si jako OSVČ platíte navíc alespoň minimální nemocenské pojištění ve výši například 300,- pak k předchozímu výpočtu je možné přičíst navíc plnění od ÚSSZ a to:

Za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti OSVČ nemocenské nenáleží, od 15. dne pak dostanete od ÚSSZ denní dávku nemocenského ve výši 60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu, tj. 231 Kč/ den, celkem tedy za 15dní dostanete navíc 3.465,-


Výpočet denního vyměřovacího základu u OSVČ

Dobrovolné platbě nemocenského ve výši 300,-/měsíčně odpovídá vyměřovací základ (vypočtení z v přehledu, který se podává s daňovým přiznáním) na částku 13.044,- Kč

Při výpočtu vyměřovacího základu pro výpočet dávky je potřeba vycházet z přehledu pro ÚSSZ (podává se spolu s daňovým přiznáním): V našem příkladu je vyměřovací základ 13.044, který vynásobíme x 12 = roční vyměřovací základ 156.528 Kč.

Denní vyměřovací základ (dále též „DVZ“) pro dávku pak vypočítáme tak, že vydělíme roční vyměřovací základ počtem dnů v roce: 156.528 : 365= 428,84 Kč

Tento základ se redukuje dle uvedených hranic tj.:
Do 1 000 Kč se započítává ve výši 90 %, tj. 385,96 Kč,
nad 1 000 Kč do 1 499 Kč redukce na 60 %, tj. 0 Kč,
nad 1 499 Kč do 2 998 Kč redukce na 30 %, tj. 0 Kč,
nad 2 998 Kč se nezohledňuje.

Redukovaný denní vyměřovací základ činí po zaokrouhlení 386,- Kč.
Za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti OSVČ nemocenské nenáleží, od 15. dne je vám pak přiznána denní dávka nemocenského ve výši 60 % z redukovaného DVZ, tj. 231 Kč, celkem tedy za 15dní 3.465,-


Závěrem lze tedy uvést, že pojištění neschopnosti splácet k hypotéce vychází v uvedeném příkladu jako velmi vhodné pojištění zvláště pro případ pracovní neschopnosti, což je dle statistik nejčastější příčina výpadku příjmů. Pokud jste navíc OSVČ rozhodně vám doporučuji připojistit si rizika spojená s úrazem, invaliditou i denní odškodné nad rámec rozsahu pojištění k hypotéce– jak vidíte na příkladu výše, soukromé pojištění vám pomůže překlenout období finančního výpadku.

Klady a zápory pojištění

Bankopojištění

+ sleva na úrokové sazbě hypotéky- ušetříte na úrocích

+ pojišťovna za vás uhradí až na dobu 12ti měsíců splátky hypotéky

+ jedná se o realitivně levné pojištění, které může krýt i nedobrovolnou ztrátu zaměstnání

– nelze měnit nastavení pojistné smlouvy

– pojistné plnění jde zdravidla bance (vám nikoliv)

– některé pojistky nekryjí plnou splátku úvěru, ale jen jeho část/jistinu; úrok pak musíte zaplatit sami

– některé výluky z pojištění

Soukromé rizikové/životní pojištění

+ pojistku si můžete libovolně upravovat

+ pojistné plnění ze smlouvy jde na váš účet- s částkou můžete disponovat

+ máte na výběr z široké nabídky připojištění rizik

+ v některých případech lze uplatnit i snížení základu daně

– nevýhodou může být vyšší cena

– u vyšších částek zkoumání zdravotního stavu

– nevztahuje se sleva na úrok hypotéky

– některé výluky z pojištění

Chcete mít přehled o tom, jaké jsou aktuální úrokové sazby a co nového se na finančním trhu děje nebo připravuje?

Jednou za měsíc posílám všem přihlášeným report z toho nejdůležitělšího, co se na trhu s hypotékami stalo, co se chystá a jaký bude další vývoj. Pokud vás tyto informace zajímají, přihlaste svůj email do příští rozesílky:

„Jsem hypoteční a finanční makléř. Umím vám pomoci s vyřízením financování vlastního bydlení i nákupu nemovitosti na investici, vyhledáním nemovitosti, tvorbou finanční rezervy a zajištěním.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram