Úvěrové financování
developerů, s.r.o. a SPV

Potřebuje získat kapitál na výstavbu developerského projektu nebo zafinancovat nákup nemovitostí na pronájem do majetku firmy?

Pak jste tu správně!


OBJEDNAT SI KONZULTACI

Dofinancování vlastní ekvity

Chybí vám vlastní kapitál na akvizici stavebního pozemku nebo na zahájení stavebních prací? S tímto umím pomoci.

Investiční úvěry na s.r.o. nebo účelové SPV

Nestačí vám již bonita na FO? Na s.r.o. lze bez omezení ČNB financovat nemovitosti na pronájem, flipy, výstavbu aj.

Vyřízení financování
od A do Z

Jsem s vámi od zpracování resumé, po vyjednání úvěrových podmínek až po čerpání úvěru a jeho exit při dokončení projektu.

Pojištění velkých rizik v developmentu

Pojištění projektu, hlavního dodavatele stavby, materiálu na stavbě, odpovědnosti za škodu apd. Stavebně-montážní pojištění v rámci úvěrového balíčku zařizuji také.

Udělejte první krok k vyšším ziskům!

Nebuďte na to sami!
Získejte více času věnovat se projektu a administrativu s financováním nechte na mě.


OBJEDNAT SI KONZULTACI

Developerské financování

Podnikatelský plán a resumé projektu jsou základ.
Podnikatelský plán zpracovávám po předchozí dohodě a převzetí podkladů ve standardním rozsahu a to: představení investora, zkušenosti v oboru, představení projektu, lokality a jednotlivých etap projektu, jaké budou v projektu proinvestovány vlastní zdroje investora, kolik bude vybudováno celkem m2 bytových ploch a jejich popis a seznam, ekonomika projektu- cashflow (příjmy/výdaje), swot analýza projektu-silné x slabé stránky projektu, konkurence, jaký marketing.


Tři základní zásady bank při poskytování projektového financování, které je potřeba důkladně zvážit:
Pokrytí rizik samotným projektem a nemovitostí

Splacení poskytnutého úvěru je plně závislé pouze na příjmech z realizovaného projektu – tedy z výnosu z prodeje či pronájmu nemovitosti.

Nemovitost

Obvyklá maximální výše LTV je 80%. Zároveň musí developer do projektu investovat minimálně 20 % z celkových nákladů. Při základní kalkulaci projektového rozpočtu je nutné vycházet z obou hodnot.

Třetí osoba

Poskytnutí úvěru se odvíjí výhradně od kvality osoby či osob, které budou zajišťovat budoucí výnos. Žadatelé o úvěr (investor, developer) hrají ve schvalovacím procesu druhořadou roli.

OBJEDNAT SI KONZULTACI

Jak probíhá příprava developerského financování?

Oproti standardní hypotéce je proces vyřízení i následné čerpání úvěru poměrně administrativně náročný. Schválení úvěru může trvat klidně i čtvrt roku. Úroková sazba se odvíjí od 1M Priboru.

Získání základních podkladů k projektu od investora pro zpracování návrhu financování.
Zpracování analýzy projektu. Identifikace rizik a návrh jejich zmírnění nebo odstranění.
Posouzení záměru a v případě ochoty banky projekt financovat, vystavení indikativní nabídky financování.
Úvěrová žádost a zahájení schvalovacího procesu (ten může trvat v závislosti na velikosti projektu až 3 měsíce).
Úvěr je schválen! Posílám vám návrh smluvní dokumentace k odsouhlasení.
Následuje podpis úvěrové smlouvy a zajišťovacích dokumentů.
Čerpání úvěru a průběžné plnění podmínek úvěru dle jednotlivých tranší.
Kolaudace projektu, doprodej jednotek a exit úvěru.

Úvěrové  financování  s.r.o. a účelových SPV

Úvěr na s.r.o. umožňuje širokou škálu využití bez omezujícíh limitů ČNB. Nicméně i tyto úvěry mají svá pravidla.
V této oblasti financování se především specializuji na pomoc realitním investorům, kteří mají již své úvěrové možnosti na fyzickou osobu (rodné číslo) vyčerpané anebo jim již banka může půjčit pouze na nízké LTV.
Stejně jako u developerského financování, tak i zde je potřeba vzít v úvahu základní podmínky bank:
Maximální LTV 80%

Výše možného úvěru je ovlivněna jednak hodnotou zástavy, lokalitou a typem nemovitosti, ale také účelem, na který chcete úvěr využít. V některých případech lze využít i dozástavu soukromým majetkem mimo s.r.o.
Splatnost max. 25let

Opět zde záleží na účelu daného úvěru. U Real Estate úvěrů splácených z nájmu může být splatnost dokonce až 30let, ovšem nejčastěji lze získat úvěr se splatností v rozmezí od 10-25let splatnosti.

Úrok a splácení

Úrok, stejně jako u developerských projektů, je vázaný na 1M Pribor s připočtením marže banky. Úrok můžete fixovat nebo mít variabilní. Splácení může být anuitní, progresivní nebo balonové.

Pro více informací si OBJEDNEJTE  KONZULTACI

Jaké druhy úvěrů lze nejčastěji na s.r.o. využít

Investiční nemovitostí financování

Lze využít na koupi nemovitosti s následným pronájmem/prodejem vč. případné rekonstrukce; Financovat lze i nákup společnosti určené pouze k provozu nemovitosti. Také lze tímto typem úvěru zafinancovat novou výstavbu nemovitosti k pronájmu/prodeji vč. půdních vestaveb a zasíťování pozemků; refinancování dříve proinvestovaných vlastních zdrojů nebo jiných bankovních úvěrů použitých na pořízení či rekonstrukci nemovitosti.

Americká hypotéka pro s.r.o.

Jedná se o zajištěný neúčelový úvěr, kde je však nutné prokázat výnosy, které budou dostatečné pro pokrytí nákladů na splácení úvěru.  Splatnost takového úvěru je zpravidla do 20let a limit úvěru je zde do 10-15mil (LTV do 70%). Tento typ úvěru lze poskytnout pouze firmě s ekonomickou aktivitou delší jak 2 roky a s kladným výsledkem hospodaření po zdanění a s kladným vlastním kapitálem.

Neúčelový úvěr

a) nezajištěný -Tento typ úvěru lze poskytnout pouze firmě s ekonomickou aktivitou delší jak 2 roky a s kladným výsledkem hospodaření po zdanění a s kladným vlastním kapitálem. Splatnost takového úvěru je zpravidla do 5let s limitem úvěru max. 3mil.
b) zajištěný - zde je pak limit až 15mil.

Kontokorentní úvěr

Úvěr je možné poskytnout jak ve formě zajištěného, tak i nezajištěného úvěru. Opět zde platí, že žadatel (firma) musí mít  kladnou ekonomickou historii aspoň dva roky. Tento typ ůvěru je poskytován na dobu 1 roku a automatickou prolongací a je nejčastěji využíván na financování obchodních příležitostí např.  flipy. Limit v zajištěné variantě je max. 5mil dle ekonomiky firmy.

Pro více informací si OBJEDNEJTE  KONZULTACI

Na co se nejčastěji ptáte

Potřebuji zjistit na jakou výši úvěru dosáhnu. Poradíte mi?

Úverové financování s.r.o. má pro výpočet úvěrových možností odlišnou metodiku, než je tomu u klasické hypotéky. Výše úvěru se odvíjí od výše celkových investičních nákladů, výnosů, vlastní spoluúčasti a případně i z ekonomických výkazů firmy. Pokud budete chtít sdělit, na jakou výši úvěru pravděpodbně dosáhnete, stačí se ke mě objednat na konzultaci.
Chci koupit několik nemovitostí na pronájem. Musí firma mít ekonomickou historii?

Nemusí. Firma může existovat klidně několik dní, pro investiční úvěrové financování to nehraje zásadní roli. Důležitá je ekonomika daného záměru a struktura  daného financování. V některých případech nejdřív zpracuji s bankou indikativní nabídku a až teprve pak je firma založena.
Co stojí vaše služby?
Hodinová konzultace stojí 1500,- a je automaticky účtována v rezervačním systému. Odměna za vyřízení developerského nebo jiného podnikatelského úvěru je stanovena individuálně na základě objemu a administrativní náročnosti a vždy se ji dozvíte předem, než začneme financování realizovat. Fakturace je bez DPH, nejsem plátce. Tento typ financování nevyřizuji jako vázaný zástupce dle zákona o spotřebitelském úvěru.

Referenční financované projekty

pro zobrazení detailů stačí kliknout na +

Koupě souboru bytových jednotek za účelem jejich pronájmu; 57.500.000,-

Celkový investiční záměr (kupní cena): 80.187.412,-
Celkový úvěr pro soubor 4 SPV: 57.496.125,-
Jedná se o specifické financování, kdy v rámci developerského projektu došlo k odkupu jednotlivých pater bytového domu do vlastnictví samostatných SPV (účelové firmy bez ekonomické aktivity) za účelem jejich následného pronájmu (každé patro po 5ti bytových jednotkách).

Splácení úvěru je pouze z budoucích pronájmů. Splácení úvěru je nastaveno jako progresivní (postupně zvyšující se v čase, kdy prvních osm let klient splácí jistinu po 400,-/měsíčně a z tržeb tvoří rezervy) + úroky z aktuálně vyčerpané částky (část splátkového kalendáře vidíte v galerii)…

- 75%LTV
- splatnost 25let.
- úrok 5,25% p.a.
- fixace 5let
- realizace 2021

Výstavba rodinných domů Vysoký Újezd; 39.000.000,-

Financování realizace bankovním úvěrem – 39.000.000,-
Počet projektovaných bytových jednotek: 10 rodinných domů (dřevostavby)
Lokalita: Středočeský Kraj- Vysoký Újezd (okr. Beroun)
Kolaudace 2019/2020
V rámci financování projektu bylo dále zajištěno:
– kompletní administrace čerpání úvěru, příprava návrhů SOSBK, podpora prodeje
– resumé projektu a zajištění administrativní podpory
– následný servis kupujícícm s vyřízením zástavních smluv a koordinace vyplacení hypoték na výzvu develepera

Bytový dům Byty U Parku; 75.000.000,-

Financování realizace bankovním úvěrem – 75.000.000,-
Počet projektovaných bytových jednotek: 38; 6 pater
Lokalita: Středočeský Kraj- Beroun
Kolaudace 2020
V rámci financování projektu je dále zajištěno:
– nacenění bytových jednotek pro rychlejší vyřízení individuálních hypotečních úvěrů (hypotéky schváleny standardně do 1týdne) (4 banky)
– předschválení úvěrových podmínek individuálních hypotečních úvěrů

Rezidence Melange; 105.000.000,-

Financování realizace bankovním úvěrem: 105.500.000,-
Počet projektovaných bytových jednotek: 34
Lokalita: hl. m. Praha- Praha 5 Smíchov
Kolaudace 10/2018
V rámci financování projektu je dále zajištěno:
– nacenění bytových jednotek pro rychlejší vyřízení individuálních hypotečních úvěrů (hypotéky schváleny standardně do 1týdne) (dvě banky)
– předschválení úvěrových podmínek individuálních hypotečních úvěrů

Bytový dům Litavka- Beroun; 60.000.000,-

Financování realizace bankovním úvěrem – 60.000.000,-
Počet původně projektovaných bytových jednotek: 58
Lokalita: Středočeský Kraj – Beroun
Kolaudace 12/2017
V rámci financování projektu bylo dále zajištěno:
– nacenění bytových jednotek pro rychlejší vyřízení individuálních hypotečních úvěrů (hypotéky schváleny standardně do 1týdne) (jedna banka)
– předschválení úvěrových podmínek individuálních hypotečních úvěrů
– následný servis kupujícícm s vyřízením zástavních smluv a koordinace vyplacení hypoték na výzvu develepera

phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram