Vzdělání a znalosti

Znalost oboru, odborná kvalifikace a kontinuální sebevzdělávání je standardem.

Odborná praxe

Aktivní dlouhodobá praxe je předpokladem úspěšného řešení i nestandardních situací.

Prokazatelné výsledky

Spokojenost klientů je prioritou! Reference jsou vizitkou dobře odvedené služby.

Finanční plán a tvorba renty

bezpečné splnění vašich finančních cílů

"Stejně, jako dům nepostavíte bez projektu, tak i finanční nezávislost a rentu nevytvoříte bez kvalitního finančního plánu"

Základním kamenem finančního plánování je vytváření rezerv, a to krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých. Tím je myšleno odkládání peněz, které budete potřebovat na vaše plány zítra, za dva roky a třeba za třicet let.

Vytvořit finanční plán je dobrý důvod, proč si udělat revizi ve svých financích (příjmech, výdajích, závazcích) a přizpůsobení budoucích finančních toků tak, abyste dosáhli svého cíle.

První krok

Stanovení cílů a plánů
Odpovězte si na otázku, jaké finanční cíle byste chtěli sobě, rodině, dětem splnit a za jak dlouho?

Má to být zajištění kvalitního vzdělání pro vaše děti nebo jim chcete našetřit peníze pro start do samostatného života? Kolik to má být a za jak dlouho? Rádi byste měli důchod nezávislý na státu? Jakou výši renty byste považovali za dostatečnou pro zachování současného životního standardu? A kdy do důchodu chcete jít? Nebo je vašim cílem splatit co nejdříve hypotéku?

Správně nastavený a racionální finanční plán umí tyto cíle splnit.

Druhý krok

Analýza rodinného rozpočtu
Říkáte si, "jak můžu chtít finanční nezávislost, když s výplatou vyjdu jen tak tak"? Nejprve je potřeba podívat se na rodinné cash flow, tedy na to, odkud peníze plynou a za co se v průběhu měsíce utratí a tyto položky pak dále vyhodnotit.

Velmi často pak s klienty najdu i prostor na tvorbu "fondu" právě pro různé radosti, bez kterých by chození do práce jen za účelem zaplatit složenky a spořit, nebylo ono.

Třetí krok

Analýza již vlastněného finančního a nefinančního majetku
Většina ekonomicky produktivních lidí vlastní nějaký kapitál ať už finanční (hotovost, investice) nebo nefinanční (dům, byt, auto, chatu apd.).

Tento typ majetku  vás může, při vhodném zařazení do finančního plánu, velice dobře a efektivně přiblížit ke splnění finančních cílů.

Čtvrtý krok

Analýza již využívaných finančních nástrojů a jejich efektivity
Neznám nikoho, kdo by neměl ani jednu pojistku, běžný nebo spořící účet, případně stavební spoření nebo penzijní spoření. Všechny finanční produkty se v čase vyvíjí a to jak legislativně (například penzijko nebo stavební spoření se svými státními příspěvky, daňové odpočty aj.), tak se v čase mění i hodnota peněz (tedy pojistná částka nemovitosti 1mil před 10 lety by nyní znamenala výrazné podpojištění a vy byste v případě škody nemuseli od pojišťovny vůbec nic dostat).

Zrevidovat aktuálně využívané finanční produkty je tedy z pohledu finančního plánu zcela nezbytné.

Pátý krok

Nastavení finančního plánu
Když už tedy znáte svoji ekonomickou situaci, tak lze s jednotlivými položkami jak z cash flow, s aktuálně využívanými finančními produkty a již vlastněným majetkem  sestavit finanční plán za účelem splnění vašich finančních cílů.

Je potřeba mít neustále na paměti "PROČ TO DĚLÁM", proč každý měsíc odkládám finance, proč měsíčně plánuji výdaje, proč nenakupuji impulzivně...

Sebelepší finanční plán se neobejde vaší disciplíny a motivace.

Šestý krok

Průběžná aktualizace finančního plánu dle aktuální životní situace
Samozřejmě v průběhu života se mohou stát situace, které změní vaše priority.

Svatba, rozvod, úraz, ztráta zaměstnání, narození dítěte (nebo dětí:-)... na všechny tyto údálosti v životě by měl být finanční plán připraven (dostatečné likvidní rezervy, pojistné částky, pokrytí výdajů...) a měl by být průběžně (aspoň jednou ročně) vyhodnocován, zda stále efektivně plní svůj účel a pokud ne, pak by měl být upraven.

phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram