14. 8. 2019

Úvěr na bydlení od státu… Jaké jsou NOVÉ podmínky?

Stát podporuje vaše lepší bydlení…

… takové je heslo Státního fondu rozvoje bydlení. Jaké podmínky musíte splnit, aby bylo vůbec možné  úvěr od státu dostat?

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) byl zřízen zákonem č. 211/2000 Sb. jako jeden z nástrojů realizace státní bytové politiky. Účelem tohoto fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice a to v souladu s koncepcí bytové politiky schválenou vládou České republiky.

V současnosti fond poskytuje tři programy určené mladým lidem do 40let. Jedná se o nabídku úvěrů s nízkým úrokem, z nichž první je určen na novou bytovou výstavbu, druhý na pořízení bydlení pro mladé rodiny a třetí pak na investice spojené s modernizací bydlení.

Žadatelem může být jedna fyzická osoba nebo manželé, kteří splňují tyto podmínky:

A)

 1. žije v manželství nebo registrovaném partnerství, ve kterém alespoň jeden z manželů nebo registrovaných partnerů nedosáhl ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 40let, nebo
 2. nežije v manželství nebo registrovaném partnerství, nedosáhl ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 40let a trvale pečuje o dítě, které nedosáhlo ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 15 let.
 3. a zároveň není v době podání žádosti o úvěr vlastníkem či spoluvlastníkem domu/bytu ani nájemcem družstevního bytu.

Aby bylo možné úvěr poskytnout, musí být rovněž splněny i dodatečné podmínky a to:

B)

 1. Úvěr musí být dostatečně zajištěný (buď zástavním právem v 1. pořadí nebo dohodou o ručení + vinkulace pojistného plnění)
 2. Žadatel nesmí ke dni podání žádosti o úvěr evidovaný nedoplatek vůči FÚ, Celní správě, zdravotní pojišťovně, ÚSSZ,
 3. Žadatel nebyl v posledních 3 letech v úpadku a
 4. Není proti žadateli vedeno trestní řízení a nebyl odsouzen pro hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku
 5. nemovitost nesmí být v záplavové oblasti
 6. úvěr nelze opakovaně poskytnout stejnému žadateli 

Úrokovou sazbu je možné sjednat maximálně na 5ti letý fix a výše úroku se odvozuje od základní referenční sazby Evropské unie. Úvěr vám SFRB poskytne pouze do částky nepřesahující 90% záměru a to:

 1. nejméně 50 000 Kč a nejvýše 750 000 Kč na modernizaci obydlí,
 2. nejvýše 3 500 000 Kč na pořízení rodinného domu (výstavbou, nejvýše však 90% skutečných nákladů na výstavbu, koupí, nejvýše však 90% ceny sjednané nebo ceny zjištěné podle zákona o oceňování majetku, je-li nižší než cena sjednaná, a to včetně ceny pozemku,
 3. nejvýše 3 000 000 Kč na pořízení obydlí koupí bytu, nejvýše však 90% ceny sjednané nebo ceny zjištěné této jednotky podle zákona o oceňování majetku, je-li nižší než cena sjednaná

Na čerpání úvěru máte 1rok od podpisu úvěrové smlouvy!

Například, pokud byste si chtěli koupit domek za 4mil, kdy 400tis máte vlastní prostředky a splňujete podmínky pro úvěr, pak struktura financování je následující:

 • kupní cena 4.000.000,-
 • vlastní prostředky 400.000,-
 • hodnota zástavy 4.000.000,-
 • úvěr ze stavebního spoření 100.000,- (úrok u hypotéky od 3,59% -min. výše 200tis nebo v případě úvěru ze stavebního spoření i 4,9%)
 • úvěr od státu 3.500.000,- (úrok 1,76% k 4.1.2022)

 1. Maximální splatnost úvěru od SFRB je 30let u koupě bytu nebo rodinného domu a 10let u modernizace, jedná se tady o stejnou splatnost jako u hypotéky ovšem s podstatně nižším úrokem.
 2. Splácení jistiny můžete odložit v případě narození dítěte až na dva roky. Jestliže se dostanete do tíživé životní situace například v důsledku ztráty zaměstnání (delší jak 3 měsíce), z důvodu dlouhodobé nemoci (delší jak 3 měsíce) nebo úmrtí partnera, můžete i v těchto případech požádat o přerušení splácení až na dva roky.
 3. Po dobu přerušení splácení jistiny jste povinní hradit fondu sjednaný úrok z celkové nesplacené výše jistiny. Doba splatnosti úvěru se prodlouží o dobu, na kterou bylo celkově povoleno přerušení splácení jistiny. Celková doba splatnosti úvěru včetně doby prodloužení splácení jistiny tak nesmí přesáhnout 12let u úvěru poskytnutého na modernizaci a 32let u koupě bytu nebo rodinného domu.

BONUS snížení úroku

Za každé dítě do 15let věku, které máte v době splácení úvěru v péči a které s vámi zároveň i trvale bydlí se snižuje úroková sazba o 0,2%. Výše konečné úrokové sazby však nesmí být nižší jak 1% p.a.


Poskytnutí takového úvěru je zcela zdarma, bez jakýchkoliv poplatků stejně tak, jako mimořádné splátky nebo předčasné splacení.

O úvěr ze Státního fondu rozvoje bydlení je možné požádat souběžně s žádostí o hypoteční úvěr.


Úvěry z fondu na podporu bydlení pro své klienty vyřizuji spolu s hypotečním úvěrem nebo samostatně (podle toho, na jaký účel je úvěr požadován). Pokud vás zajímá, jaké jsou úrokové podmínky a jaké podklady jsou potřeba k úvěrové žádosti, stačí když mi pošlete svůj dotaz.


Článek byl obsahově aktualizován 4.1.2022 na základě změn nařízení vlády č. 1/2021Sb. ; úrokové sazby v textu byly aktualizovány naposledy 4.1.2022

Chcete mít přehled o tom, jaké jsou aktuální úrokové sazby a co nového se na finančním trhu děje nebo připravuje?

Jednou za měsíc posílám všem přihlášeným report z toho nejdůležitělšího, co se na trhu s hypotékami stalo, co se chystá a jaký bude další vývoj. Pokud vás tyto informace zajímají, přihlaste svůj email do příští rozesílky:

„Jsem hypoteční a finanční makléř. Umím vám pomoci s vyřízením financování vlastního bydlení i nákupu nemovitosti na investici, vyhledáním nemovitosti, tvorbou finanční rezervy a zajištěním.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram