23. 9. 2020

Dědictví nemovitosti – na co vše je potřeba myslet, než dědictví odsouhlasíte

Zdědili jste byt, dům, pozemek nebo třeba chalupu? Než však dědictví potvrdíte, je potřeba si vše náležitě ověřit a důkladně promyslet. U dědictví nemovitosti můžete velmi snadno narazit na několik zásadních problémů, které vám mohou celý proces znepříjemnit. V tomto článku jsem pro vás shrnula nejčastější dotazy, se kterými se v rámci vypořádání dědictví, formou vyplacení hypotékou, setkávám.

Nejprve, jaké jsou možnosti odkázat majetek

Existují dvě formy dědictví – závěť (ideálně formou notářského zápisu) a dědění dle zákona (když neexistuje vůle zůstavitele). Dědicové jsou dle zákona rozděleni do tříd:

1. Děti a manžel zůstavitele. Pokud některé děti nedědí, následují jejich potomci (vnoučata zůstavitele) a jejich potomci (pravnoučata zůstavitele).

2. Nejsou-li nebo nedědí-li děti, přichází na řadu dělení mezi manžela (či partnera, který žil minimálně 1 rok se zůstavitelem v domácnosti) a rodiče rovným dílem.

3. Nedědí-li děti, manžel ani rodiče, na řadě jsou sourozenci, případně jejich děti (synovci a neteře zůstavitele).

4. Pokud nedědí děti, manžel, rodiče ani sourozenci, synovci a neteře, připadne majetek prarodičům (babičce a dědečkovi zůstavitele).

5. Do poslední třídy dědiců patří praprarodiče.

Daně

Nabytí nemovitosti v rámci dědictví je od daně osvobozené. Přesněji všechna bezúplatná nabytí jako je darování, bezúplatný převod nemovitosti tak i zmíněné dědictví je podle zákona o dani z příjmu osvobozené. Na co ale nesmíte v případě dědictví zapomenout, je daňové přiznání k dani dědické. To je potřeba podat na finančním úřadu do 30 dnů od skončení dědického řízení.

Poplatky

Podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti budete muset zaplatit poplatek notáři, který se bude starat o jednotlivé úkony v rámci dědického řízení. Výše poplatku je závislá na hodnotě zděděného majetku. Na výpočet notářského poplatku můžete použít orientační kalkulačku zde

V případě že dědíte nemovitost v hodnotě vyšší nebo rovno 5mil, je nutné tuto informaci sdělit i příslušnému finančnímu úřadu, jinak se vystavujete pokutě, kterou FÚ může za porušení oznamovací povinnosti udělit (ta se pohybuje v rozmezí od 0,1-15% z celkové hodnoty dědictví).

Dalším poplatkem je poplatek za odhad ceny nemovitosti pro účely dědického řízení (neplést s odhadem zástavní hodnoty pro banku!)

Průběh dědického řízení

Zahájení řízení notářem – notář je dědicům přidělený z důvodu zachování nestrannosti celého jednání.

Zjištění dědiců – tento krok je práce notáře. Ten bude zjišťovat, zda existuje závěť, dědická smlouva a k tomu i případná listina o vydědění. Potenciální dědice prověří v centrální evidenci obyvatel.

Předložení dokumentů – notář od vás bude potřebovat soupis nemovitého majetku s odhadní cenou. Notář dále ověří stav nemovitosti na katastru a dále osloví banky a pojišťovny kvůli případným nárokům a také kvůli zablokování běžných účtů.

Závěrečné jednání – přibližně po dvou měsících od zahájení řízení dojde k setkání všech dědiců k závěrečnému vypořádání dědictví před notářem.

Dědictví společného jmění manželů

V případě, že nemáte společné jmění manželů (dále jen SJM) notářským zápisem rozdělené, pak do SJM je započítán nejen movitý a nemovitý majetek, ale také veškeré dluhy a pohledávky, které vznikly v průběhu manželství.

V případě, že dluhy převyšují hodnotu zděděného majetku, je možné dědictví odmítnout avšak zde pozor- pokud existuje dědická smlouva- tedy závěť, tak dědictví nelze odmítnout (dědíte včetně případných závazků).

Jestliže dědíte dluhy, je možné uplatnit tzv. výhradu soupisu pozůstalosti. Notář, který dědictví vypořádává, vás o této možnosti musí poučit. V praxi to znamená, že díky tomuto můžete zaplatit dluhy jen do výše veškerého majetku zůstavitele a nic navíc. Prakticky by se tak nemělo stát, abyste v rámci dědictví sami upadli do insolvence či exekuce jen kvůli tomu, že zdědíte dluhy, které převyšují vaše příjmy- schopnost je splácet.

Dědictví družstevního podílu

Občanský zákoník určuje podmínky, podle kterých se dědí družstevní podíl v rámci SJM. Jestliže je byt ve společném nájmu manželů, pak po smrti jednoho z nich dědí pozůstalý manžel. Jestliže však existuje více právoplatných dědiců, má manžel sice právo v družstevní bytě zůstat, ale musí se následně finančně vypořádat s ostatními dědici.

Jak vyplatit dědice, když dědictví příjmete

Hypoteční úvěr je možné začít řešit ještě před uzavřením dědického řízení (vyplacení úvěru je však již vázáno na ukončení dědického řízení a doložení usnesení soudu s doložkou o nabytí právní moci). 

K žádosti o úvěr pak budete potřebovat tyto podklady:

 1. odhad nemovitosti (ten zpracuje odhadce banky)
 2. výpis z katastru nemovitostí (podepsat zástavní smlouvu můžete až ve chvíli, kdy jste v katastru již uvedení jako vlastník nemovitosti),
 3. dále se bude prověřovat vaše bonita a musíte doložit příjmy včetně totožnosti.
 4. draft notářského zápisu k dohodě o vypořádání dědictví (k čerpání úvěru bude potřeba mít tuto dohodu podepsanou s nabytím právní moci)
 5. v případě vyplácení zděděných dluhů pak navíc vyčíslení zůstatků ke splacení s platebními pokyny daného věřitele

Jakmile bude váš hypoteční úvěr schválen a splněny podmínky pro čerpání úvěru stanovené bankou, může banka následně peníze poslat rovnou na účty ostatních dědiců, případně věřitelů.

Jestliže jste v současné chvíli v situaci, kdy musíte vyplatit ostatní dědice a nevíte si rady, můžete mi zavolat nebo napsat, ráda vám pomohu případně zodpovím vaše otázky.

UPOZORNĚNÍ:

Odpovědi uvedené pod jednotlivými komentáři nejsou v žádném případě právní radou a vyjadřují pouze názor autora článku k položené otázce. Odpověď je založena na zkušenosti z praxe při vypořádání dědictví formou hyptečního úvěru a odkazem na příslušné znění zákona. V případě jakýchkoliv pochybností či nejasností se prosím obraťte na právníka se specializací na rodinné právo.

Chcete mít přehled o tom, jaké jsou aktuální úrokové sazby a co nového se na finančním trhu děje nebo připravuje?

Jednou za měsíc posílám všem přihlášeným report z toho nejdůležitělšího, co se na trhu s hypotékami stalo, co se chystá a jaký bude další vývoj. Pokud vás tyto informace zajímají, přihlaste svůj email do příští rozesílky:

„Jsem hypoteční a finanční makléř. Umím vám pomoci s vyřízením financování vlastního bydlení i nákupu nemovitosti na investici, vyhledáním nemovitosti, tvorbou finanční rezervy a zajištěním.“

29 comments on “Dědictví nemovitosti – na co vše je potřeba myslet, než dědictví odsouhlasíte”

 1. Dobrý den, po rodičích č roky vlastním polovinu zahrady v kolonii. Druhou polovinu vlastní moje sestra. Ta se však o pozemek nestará a ani finančně nepřispívá na jeho údržbu. Je možnost získat její podíl do svého vlastnictví? Děkuji

  1. Dobrý den, vyvlastnit podíl na majetku z tohoto důvodu, jak uvádíte, nebude možné. Zkuste se sestrou dohodnout na darování její části vám anebo odkupu.

 2. Umřel mi manzel po 50 letech a měli jsme byt ve společném vlastnictví jak se spočítá dědictví.Nevim jaka je hodnota bytu a jak se spočítá daň notáři kdyz v tomto byte bydlím.

  1. Dobrý den, hodnotu nemovitého majektu k dědickému řízení vám připraví TÉMĚŘ jakákoliv realitní kancelář. Poplatek notářovi je pak dle vypočítán dle sazebníku. Pro představu u hodnoty majetku od 3.000.001 – 30.000.000 Kč je poplatek 0,1 %.

 3. Dobrý den,
  Manželovi umřela matka, v dědickem řízení byt který byl v SJM s jejim manželem byl dle zákona rozdělen mezi manželem maminky, mým manželem a jeho bratrem tedy synům. Daň z nemovitosti na rok 2023 byla zaplacena původním majitelem bytu (SJM).Manžel maminky v rámci dědictví daroval rovnou polovinou jejích synům.
  Nyní jsou v katastru nemovitostí vedení jako majitelé rovnou polovinou můj manžel a jeho bratr.
  Jak dále postupovat v placení daně z nemovitosti.
  Děkuji za odpověď s pozdravem Vlasta Hudská

  1. Dobrý den,
   Daň z nemovitosti lze podat v rámci jednoho DP jako spolumajitelé anebo každý zvlášť na svůj podíl.

 4. Dobrý den,manžel vlastní 3/4chaty.1/3 sla do dražby kvůli exekuci svagrove. Člověk,který to koupil vyviji na náš natlak,ať to okamžitě od něj koupíme. Vydrazil 15 m čtverečních,teď se zjistilo,že budova,kterou tchan postavil má povolení,ale nedošlo ke kolaudaci. Vše bylo zohledneno v dražbě jako vedlejší budova ,tak i odhadní cena.Clovek,ktery to vydrazil,chce abychom provedli nápravu zapsání do katastru, ale tím se zvedá i cena chaty. Může nás donutit ke koupi jeho tretiny a zapsanim do katastru jako budova hlavní? Děkuji za odpoved

  1. Dobrý den, nutit vás nemůže- není právní nárok na to, abyste to od něj koupili… ohledně zápisu vedlejší stavby- tím, že koupil v dražbě, tak nevzniká žádný nárok na to, abyste uvedli nemovitost na katastru do pořádku (koupil s rizikem); nicméně kolaudace by proběhnout měla, aby se nestalo to, že po vás bude katastr chtít “černou” stavbu odstranit nebo zaplatit sankci… nicméně na nákladech by se měli rovným dílem podílet všichni vlastníci…

 5. Dobrý den.Vlastnim 1/8 na bytě zbytek vlastní bratr,který v bytě bydlí s naší matkou.Chtela bych se zeptat ,jaké mám práva a povinnosti k mému podílu (do bytu nemám přístup)V případě,že bych chtěla svůj podíl prodat ,jestli je možné, nového vlastníka zapsat do katastru až po zaplacení celé částky.Děkuji za odpověď.

  1. Dobrý den, jako vlastník podílu máte právo vstupu do nemovitosti (nebo by vám to alespoň mělo být umožněno); svůj podíl prodat můžete, k přepisu na katastru by mělo dojít až po té, co je uhrazena celá kupní cena za podíl a podaný návhr na vklad práva společně s kupní smlouvou na katastr.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram