23. 9. 2020

Dědictví nemovitosti – na co vše je potřeba myslet, než dědictví odsouhlasíte

Zdědili jste byt, dům, pozemek nebo třeba chalupu? Než však dědictví potvrdíte, je potřeba si vše náležitě ověřit a důkladně promyslet. U dědictví nemovitosti můžete velmi snadno narazit na několik zásadních problémů, které vám mohou celý proces znepříjemnit. V tomto článku jsem pro vás shrnula nejčastější dotazy, se kterými se v rámci vypořádání dědictví, formou vyplacení hypotékou, setkávám.

Nejprve, jaké jsou možnosti odkázat majetek

Existují dvě formy dědictví – závěť (ideálně formou notářského zápisu) a dědění dle zákona (když neexistuje vůle zůstavitele). Dědicové jsou dle zákona rozděleni do tříd:

1. Děti a manžel zůstavitele. Pokud některé děti nedědí, následují jejich potomci (vnoučata zůstavitele) a jejich potomci (pravnoučata zůstavitele).

2. Nejsou-li nebo nedědí-li děti, přichází na řadu dělení mezi manžela (či partnera, který žil minimálně 1 rok se zůstavitelem v domácnosti) a rodiče rovným dílem.

3. Nedědí-li děti, manžel ani rodiče, na řadě jsou sourozenci, případně jejich děti (synovci a neteře zůstavitele).

4. Pokud nedědí děti, manžel, rodiče ani sourozenci, synovci a neteře, připadne majetek prarodičům (babičce a dědečkovi zůstavitele).

5. Do poslední třídy dědiců patří praprarodiče.

Daně

Nabytí nemovitosti v rámci dědictví je od daně osvobozené. Přesněji všechna bezúplatná nabytí jako je darování, bezúplatný převod nemovitosti tak i zmíněné dědictví je podle zákona o dani z příjmu osvobozené. Na co ale nesmíte v případě dědictví zapomenout, je daňové přiznání k dani dědické. To je potřeba podat na finančním úřadu do 30 dnů od skončení dědického řízení.

Poplatky

Podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti budete muset zaplatit poplatek notáři, který se bude starat o jednotlivé úkony v rámci dědického řízení. Výše poplatku je závislá na hodnotě zděděného majetku. Na výpočet notářského poplatku můžete použít orientační kalkulačku zde

V případě že dědíte nemovitost v hodnotě vyšší nebo rovno 5mil, je nutné tuto informaci sdělit i příslušnému finančnímu úřadu, jinak se vystavujete pokutě, kterou FÚ může za porušení oznamovací povinnosti udělit (ta se pohybuje v rozmezí od 0,1-15% z celkové hodnoty dědictví).

Dalším poplatkem je poplatek za odhad ceny nemovitosti pro účely dědického řízení (neplést s odhadem zástavní hodnoty pro banku!)

Průběh dědického řízení

Zahájení řízení notářem – notář je dědicům přidělený z důvodu zachování nestrannosti celého jednání.

Zjištění dědiců – tento krok je práce notáře. Ten bude zjišťovat, zda existuje závěť, dědická smlouva a k tomu i případná listina o vydědění. Potenciální dědice prověří v centrální evidenci obyvatel.

Předložení dokumentů – notář od vás bude potřebovat soupis nemovitého majetku s odhadní cenou. Notář dále ověří stav nemovitosti na katastru a dále osloví banky a pojišťovny kvůli případným nárokům a také kvůli zablokování běžných účtů.

Závěrečné jednání – přibližně po dvou měsících od zahájení řízení dojde k setkání všech dědiců k závěrečnému vypořádání dědictví před notářem.

Dědictví společného jmění manželů

V případě, že nemáte společné jmění manželů (dále jen SJM) notářským zápisem rozdělené, pak do SJM je započítán nejen movitý a nemovitý majetek, ale také veškeré dluhy a pohledávky, které vznikly v průběhu manželství.

V případě, že dluhy převyšují hodnotu zděděného majetku, je možné dědictví odmítnout avšak zde pozor- pokud existuje dědická smlouva- tedy závěť, tak dědictví nelze odmítnout (dědíte včetně případných závazků).

Jestliže dědíte dluhy, je možné uplatnit tzv. výhradu soupisu pozůstalosti. Notář, který dědictví vypořádává, vás o této možnosti musí poučit. V praxi to znamená, že díky tomuto můžete zaplatit dluhy jen do výše veškerého majetku zůstavitele a nic navíc. Prakticky by se tak nemělo stát, abyste v rámci dědictví sami upadli do insolvence či exekuce jen kvůli tomu, že zdědíte dluhy, které převyšují vaše příjmy- schopnost je splácet.

Dědictví družstevního podílu

Občanský zákoník určuje podmínky, podle kterých se dědí družstevní podíl v rámci SJM. Jestliže je byt ve společném nájmu manželů, pak po smrti jednoho z nich dědí pozůstalý manžel. Jestliže však existuje více právoplatných dědiců, má manžel sice právo v družstevní bytě zůstat, ale musí se následně finančně vypořádat s ostatními dědici.

Jak vyplatit dědice, když dědictví příjmete

Hypoteční úvěr je možné začít řešit ještě před uzavřením dědického řízení (vyplacení úvěru je však již vázáno na ukončení dědického řízení a doložení usnesení soudu s doložkou o nabytí právní moci). 

K žádosti o úvěr pak budete potřebovat tyto podklady:

  1. odhad nemovitosti (ten zpracuje odhadce banky)
  2. výpis z katastru nemovitostí (podepsat zástavní smlouvu můžete až ve chvíli, kdy jste v katastru již uvedení jako vlastník nemovitosti),
  3. dále se bude prověřovat vaše bonita a musíte doložit příjmy včetně totožnosti.
  4. draft notářského zápisu k dohodě o vypořádání dědictví (k čerpání úvěru bude potřeba mít tuto dohodu podepsanou s nabytím právní moci)
  5. v případě vyplácení zděděných dluhů pak navíc vyčíslení zůstatků ke splacení s platebními pokyny daného věřitele

Jakmile bude váš hypoteční úvěr schválen a splněny podmínky pro čerpání úvěru stanovené bankou, může banka následně peníze poslat rovnou na účty ostatních dědiců, případně věřitelů.

Jestliže jste v současné chvíli v situaci, kdy musíte vyplatit ostatní dědice a nevíte si rady, můžete mi zavolat nebo napsat, ráda vám pomohu případně zodpovím vaše otázky.

UPOZORNĚNÍ:

Odpovědi uvedené pod jednotlivými komentáři nejsou v žádném případě právní radou a vyjadřují pouze názor autora článku k položené otázce. Odpověď je založena na zkušenosti z praxe při vypořádání dědictví formou hyptečního úvěru a odkazem na příslušné znění zákona. V případě jakýchkoliv pochybností či nejasností se prosím obraťte na právníka se specializací na rodinné právo.

Chcete mít přehled o tom, jaké jsou aktuální úrokové sazby a co nového se na finančním trhu děje nebo připravuje?

Jednou za měsíc posílám všem přihlášeným report z toho nejdůležitělšího, co se na trhu s hypotékami stalo, co se chystá a jaký bude další vývoj. Pokud vás tyto informace zajímají, přihlaste svůj email do příští rozesílky:

„Jsem hypoteční a finanční makléř. Umím vám pomoci s vyřízením financování vlastního bydlení i nákupu nemovitosti na investici, vyhledáním nemovitosti, tvorbou finanční rezervy a zajištěním.“

31 comments on “Dědictví nemovitosti – na co vše je potřeba myslet, než dědictví odsouhlasíte”

  1. DOBRÝ DEN CHTĚLA JSEM SE ZEPTAT.UMŘELA MI MAMKA.S OTCEM SI VZALI HYPOTÉKU,KTERÁ JEŠTĚ NENÍ SPLACENÁ.OBA JSOU VEDENÍ NA KATASTRU JAKO MAJITELÉ NEMOVITOSTI.OTEC TAM BYDLÍ S BRATREM.CHCI SE ZEPTAT KDYŽ BUDU CHTÍT NAPSAT DO KATASTRU,ŽE JEDNOU AŽ TU TATKA NEBUDE,TAK SE S BRATREM PODĚLÍME.ALE NEVÍM JESTLI NEBUDU MUSET SE PODÍLET NA SPLÁTKÁCH HYPOTÉKY.DĚKUJI ZA ODPOVĚD.

    1. Dobrý den, pokud je na katastru zástavní právo banky, budete potřebovat k vložení dohody budoucího vypořádání souhlas této banky, jinak vám katastr vklad zamítne. Doporučuji budoucí vypořádání řešit s bratrem formou notářského zápisu, kde si dohodnete, jak bude případné dědictví vypořádáno (dokument nemusíte na katastr vkládat, jen jej pak využijete v dědickém řízení).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram