fbpx

Hypotéky a úvěry na bydlení

Hypoteční úvěr je jedna z možností, jak zafinancovat koupi vlastního domu, bytu, chaty, stavebního pozemku nebo bytového domu. Hypotéka ovšem nemusí být určena jen na koupi bydlení, hypoteční úvěr je možné využít i na rekonstrukci nebo modernizaci stávající nemovitosti. Při výběru hypotéky se nejčastěji zajímáte o výši úrokové sazby, náklady na pořízení hypotéky (RPSN) a na výši výsledné splátky.
Cenu hypotéky ale ovlivňuje také délka fixace, doba splácení a řada dalších parametrů.

Pro své klienty vyřizuji tyto druhy úvěrů:

Hypotéka na vlastní bydlení
Hypotéka na pronájem
Hypotéka bez nemovitosti
Neúčelná hypotéka
Hypotéka od státu
Úvěr na vybavení domácnosti
Hypotéka ze stavebního spoření
Nebankovní úvěry
Spotřebitelské úvěry a konsolidace

Hypotečním úvěrem je možné financovat nákup bytové jednotky, rodinného domu, stavebního pozemku za účelem výstavby rodinného domu a mnohé další. Účelem hypotečního úvěru musí vždy být řešení bytové vlastní bytové situace anebo bytové situace rodinných příšlušníků (rodičů, dětí).

V běžné praxi se setkávám především s těmito požadavky na financování:

 • zmíněná koupě bytové jednotky
 • odkup družstevního podílu v družstevním domě
 • vypořádání společného jmění manželů
 • vypořádání majetkových nároků v dědickém řízení
 • nákup stavebního pozemku a výstavba rodinného domu
 • rekonstrukce s rozpočtem nad 1mil

Standardní doba vyřízení hypotéky je přibližně 14 pracovních dnů.

Hypoteční úvěr na nákup bytové jednotky nebo bytového domu pro následný pronájem se správně jmenuje realitní hypotéka nebo také investiční úvěr. Záměr se vždy posuzuje individuálně. Výhodou tohoto typu úvěru je skutečnost, že je možné ve většině bank započítat do vaší bonity (schopnosti splácet úvěr) i příjem z budoucího pronájmu, což vám tak zvyšuje vaš šance na schválení vyššího úvěru.

V rámci realitní hypotéky či investičního úvěru můžete koupit bytový dům anebo více bytových jednotek na různých adresách. Podmínkou však je, že je již musíte mít vybrané v době, kdy o úvěr budete žádat.

Příjem z budoucího pronájmu má však svá pravidla a je potřeba s tímto počítat:

 • příjem z budoucího pronájmu banky neakceptují v plné výši, ale krátí jej zpravidla na 50-60%
 • banky si výši nájemného ověřují formou odhadu tzv. obecné pronajímatelnosti- tedy odhadce zpracuje odhad, za kolik je reálné byt v dané lokolitě a standardu skutečně pronajmout a tohoto „čísla“ banky akceptují právě těchto 50-60%
 • maximální výše hypotéky se pohybuje do 60-70%LTV (hodnoty zástavy)

Vyřízení takového úvěru je zpravidla do 3týdnů (nejdéle trvá zpracování odhadu a vyhodnocení zástavy a tržního nájemného).

Hypoteční úvěr „bez nemovitosti“ je ve své podstatě schválená smlouva o úvěru na určitou částku (zpravidla se tato částka určí podle toho, jaký je váš limit kupní ceny nemovitosti anebo podle limitu vaší bonity- úvěr nastaven na maximální možnou výši), aniž byste před schválením úvěru museli bance nabídnout zástavu nemovitostí.

Hypotéku dopředu je v současné době možné poskytnout u dvou stavebních spořitelen a jedné banky.

Vždy však platí tato pravidla:

 • hypotéku dopředu byste měli vyčerpat do 12 měsíců od podpisu smlouvy (tedy do jednoho roku byste měli najít nemovitost ke koupi)
 • nemusíte vyčerpat 20% ze sjednaného limitu (cokoliv nad limit je zpoplatněno 2-5%)
 • při čerpání hypotéky už bance neprokazujete svoje příjmy (vhodná varianta pro klienty, kteří uvažují o změně zaměstnání nebo před nástupem na mateřskou apd.)

Zpracování takového úvěru je zpravidla do 1 pracovního týdne.

Neúčelová hypotéka známá také pod názvem Americká hypotéka je hypoteční úvěr, který můžete použít opravdu na cokoliv. Není nutné bance prokazovat účel. Klienti zpravidla takový úvěr využívají na tyto situace:

 • nákup nemovitosti v zahraničí
 • nákup obchodního podílu ve firmě
 • konsolidace velkých závazků (rekord je konsolidace 30 spotřebitelských úvěrů do jednoho v hodnotě 1.530.000,-)
 • vyplacení nebankovních úvěrů a zástav
 • nákup movitého majetku (většinou se jedná o drahá auta, kde není možné poskytnout leasing)

Vyřízení takového úvěru je řádově do 10-14 pracovních dnů.

Svým klientům umím zařídit i úvěr na bydlení od státu (Státní fond rozvoje bydlení). Celý proces zpracování podkladů a schválení úvěru je v podstatě obdobný, jako tomu je u klasické bankovní hypotéky. Vhledem k tomu, že se jedná o podporu státu k zajištění vlastní bytové situace a podporu především mladých párů a rodin, má poskytnutí takového úvěru několik podmínek, které musí být splněny.

Podmínky poskytnutí úvěru:
Žadatelem může být jedna fyzická osoba nebo manželé, kteří splňují tyto podmínky:

A)

 1. žije v manželství nebo registrovaném partnerství, ve kterém alespoň jeden z manželů nebo registrovaných partnerů nedosáhl ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 36 let, nebo
 2. nežije v manželství nebo registrovaném partnerství, nedosáhl ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 36 let a trvale pečuje o dítě, které nedosáhlo ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 15 let.
 3. a zároveň není v době podání žádosti o úvěr vlastníkem či spoluvlastníkem domu/bytu ani nájemcem družstevního bytu.

Aby bylo možné úvěr poskytnout, musí být rovněž splněny i dodatečné podmínky a to:

B)

 1. Úvěr musí být dostatečně zajištěný (buď zástavním právem v 1. pořadí nebo dohodou o ručení + vinkulace pojistného plnění)
 2. Žadatel nesmí ke dni podání žádosti o úvěr evidovaný nedoplatek vůči FÚ, Celní správě, zdravotní pojišťovně, ÚSSZ,
 3. Žadatel nebyl v posledních 3 letech v úpadku a
 4. Není proti žadateli vedeno trestní řízení a nebyl odsouzen pro hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku
 5. nemovitost nesmí být v záplavové oblasti
 6. úvěr nelze opakovaně poskytnout stejnému žadateli

Poskytnutí takového úvěru je vzhledem k administrativě schvalování zdlouhavější a trvá přibližně 30dní.

Získat finance na vybavení či modernizaci svého bydlení (anebo bydlení rodinného příslušníka) je možné čerpat z překlenovacího úvěru ze stavebního spoření (aktuálně na trhu 5 stavebních spořitelen, se kterými spolupracuji). Tyto úvěry jsou strikně účelové- je nutné vždy do učité lhůty (6-12 měsíců) spořitelně doložit účelové vynaložení finančních prostředků a to buď fakturami anebo fotodokumentací stavu před a po.

Úvěr ze stavebního spoření je možné využít na tyto účely:

 • rekonstrukce a modernizace (dům, byt, zahrada, byt v pronájmu do 300tis)
 • úhrada daně z nabytí nemovitosti
 • úhrada družstevního podílu
 • vybavení domácnosti (jen u některých spořitelen)
 • vypořádání společného jmění manželů aj.

Vzhledem k tomu, že k tomuto úvěru se při žádosti dokládá minimum podkladů a jedná se nezajištěný úvěr, je mnohdy zpracování do 48hodin.

Hypoúvěr ze stavebního spoření (nebo též překlenovací úvěr ze stavebního spoření) je úvěr zajištěný nemovitostí a je možné jej využít na nákup vlastního bydlení (nebo bydlení rodinných příslušníků). Hypoúvěr od klasické bankovní hypotéky liší v tom, že po určitou dobu (zpravidla 2 až 4roky) splácíte konstatní výši úroku (ten se v čase nemění) a konstatní výši minimální splátky jistiny. Každá z těchto plateb jde na svůj individuální účet (spořící= jistina a úroková= úrok). V okamžiku, kdy splníte podmínky (každá spořitelna je má jiné) pro „překlopení“ hypoúvěru do řádného úvěru, započte se vám do výše poskytnutého úvěru zůstatek na spořícím účtu a dále pak již pokračujete formou anuitního splácení (v čase klesá úrok a zvyšuje se podíl splátky na jistinu úvěru).

Tato forma financování je poměrně nevýhodná (minimálně první dva roky platíte stejnou výši úroků, tedy zbytečně úvěr přeplácíte). Hypotůvěr má však jednu výhodu a tou je maximální doba splatnosti, která oproti hypotéce může být až do 75let věku nejstaršího z žadatelů (vhodné především pro starší klienty, kteří přeferují nižší splátku).

Na účet stavebního spoření (kam splácíte jistinu úvěru) je vám ročně připisován také státní příspěvek (pouze za předpokladu, že tento příspěvek nečerpáte již na jiné stavební spoření).

Vyřízení takového úvěru je zpravidla do 14 pracovních dnů.

Nebankovní instituce je možné využít v situacích, kdy jste v minulosti měli v registrech „nějaké“ negativní záznamy a banky vám úvěr odmítají poskytnout. U nebankovních úvěrů doporučuji svým klientům velkou obezřetnost a důkladné pročtení úvěrových podmínek.

Osobně spolupracuji pouze s nebankovního společnostmi, které jsou dobrovolně pod dohledem ČNB a vůči svým klientům se chovají eticky.

Nejčastější využití nebankovního úvěru:

 • refinancování jiného nebankovního úvěru (pokud nelze refinancovat na americkou hypotéku)
 • konsolidace rizikových úvěrů
 • financování podnikatelských záměrů
 • vyplacení exekuce nebo insolvence

Ve všech případech platí, že není možné situaci řešit bankovním úvěrem.

Vyřízení úvěru je zpravidla do 25 pracovních dnů.

Při vyřizování hypotéky se klientů vždy ptám na současné finanční závazky. Pokud jsou tyto závazky vysoké a ubírají z doporučených hodnot DSTI (max. možná výše součtu všech finančních závazků včetně počítané hypotéky) a DTI (9ti násobek ročního příjmu= maximální úvěrová angažovanost) velký podíl tak, že není možné vyřítit hypotéku v požadované výši, je možné tuto situaci vyřešit konsolidací (sloužením) všech finančních závazků do jednoho a tím snížit jak finální splátku úvěru, tak i úrok (klient nebude platit „x“ úroků za každý úvěr, ale pouze jeden).

Konsolidaci úvěrů je nutné provést ještě před samotnou žádostí o hypotéku. Vyřízení konsolidace je zpravidla do 5ti pracovních dnů.

Nejčastěji se ptáte:

Co stojí vaše služby?

Vyřízení úvěru je zdarma- nic si neúčtuji. Pouze specifické konzultační a finanční služby jsou zpoplatněné individuálně dle ceníku (optimalizace finančních produktů, konzultace pro neklienty, zpracování develeperského financování a financování podnikatelů).

Co mě bude stát vyřízení hypotéky (úvěru)?

Vyřízení hypotéky je zdarma. V cenících bank najdete sice spoustu poplatků, nicméně díky tomu, že svoji práci dělám už 11let a mám v bankách už určité obraty a jméno, mohu svým klientům garantovat že nebudou nic platit za:

💲 odhad/y nemovitosti (úspora až 5.500,- za nemovitost)

💲 Zpracování hypotéky je zdarma (úspora až 2.500,-)

💲 Neplatíte žádné poplatky za čerpání hypotéky (úspora až 2.000,-)

💲 U výstavby neplatíte žádné poplatky za průběžné dohlídky (úspora na každé dohlídce min. 1.000,-) .

Jak probíhá zpracování hypotéky?

Hypoteční úvěry pro své klienty vyřizuji online- za svoji praxi jsem totiž přišla na to, že je to jeden z nejefektivnějších způsobů jak vyřídit hypotéku (nebo jakýkoliv jiný finanční produkt). Velkou výhodou zpracování úvěru online je jeho rychlost- hypotéku je takto možné zpracovat a schválit s časovou úsporou až 14dní oproti tomu, kdybyste si hypotéku vyřizovali sami v bance (zkuste si spočítat kolik návštěv byste museli v bance absolvovat, než se doberete nějakého výsledku; a to nemluvím o omluvenkách ze zaměstnání..)

Celý postup krok za krokem jsem pro vás sepsala na této samostatné stránce: https://www.mskarydkova.cz/online-zpracovani-uveru/

Mám svého finančního poradce, proč bych měl/a využít vašich služeb?

Jestliže máte svého finačního poradce není na tom vůbec nic špatného- naopak. Pokud se vám váš finanční poradce věnuje a je s vámi v pravidelném kontaktu a stará se vám o vaše pojistné smlouvy (pravidelně je aktualizuje), zná vaši finanční situaci, pak je to naprosto v pořádku. Pokud se však jedná o finančního poradce, který tuto činnost dělá jak se říká „bokem“ vedle svého zaměstnání, anebo má ve finančnictví jinou specializaci (například se nejvíce věnuje investicím nebo pojištění a hypotéky sjedná tak 5x do roka)… byla bych na pozoru… :-)).

Co tím chci říct… praxe a zkušenosti znamenají obrovskou výhodu– takový poradce vám ušetří spoustu peněz, najde pro vás nejefektivnější řešení financování (hypotéka není jen jedna „universální“ ale je mnoho druhů a funkcí, které je možné kombinovat) a je schopen vám vyřídit podstatně lepší úrokovou sazbu než vám dají v bance (toto je zpravidla možné díky objemům, které hypotékář pro banku sjednal).

Za rok 2018 je můj obrat v hypotékách 150mil+ a čítá přes 54ks uzavřených smluv…

  [es_mortgage_calculator]
  globeangle-double-upphone-handset
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram