fbpx

Finanční plánování a investování

Základním kamenem finančního plánování je vytváření rezerv, a to krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých. Tím je myšleno odkládání peněz, které budete potřebovat na vaše plány zítra, za dva roky a třeba za deset let.

Vytvořit finanční plán je dobrý důvod, proč si udělat revizi ve svých financích (příjmech, výdajích, závazcích) a přizpůsobení budoucích finančních toků tak, abyste dosáhli svého cíle.

Jaký má tedy správný finanční plán vypadat?

Měl by být:

  •     Komplexní: měl by ukázat celistvý obrázek vaší situace
  •     Propojený: jednotlivé části by na sebe měly navazovat
  •     Realistický: měl by vycházet z reálných dat a respektovat případná omezení
  •     Přesný: nesmí obsahovat početní chyby
  •     Variabilní: měl by umožňovat rychlou změnu klíčových parametrů
  •     Přehledný: každý by se v něm měl vyznat
  •     Periodický: nejčastěji měsíční, ale může být jiná perioda v souladu s cílem
  •     Úplný: žádná část nesmí být vynechána nebo být neúplná

Se sestavením finančního plánu vám mohou pomoci moji  kolegové.

globeangle-double-upphone-handset
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram