fbpx
Obecné otázky
ikona2

Co stojí vaše služby?

Moje služby pro vás nejsou zpoplatněné- nic si neúčtuji. Pouze specifické konzultační a finanční služby jsou zpoplatněné individuálně (optimalizace finančních produktů, konzultace pro neklienty, zpracování develeperského financování a financování podnikatelů).

Co mě bude stát vyřízení hypotéky (úvěru)?

Vyřízení hypotéky je zdarma. V cenících bank najdete sice spoustu poplatků, nicméně díky tomu, že svoji práci dělám už 11let a mám v bankách už určité obraty a jméno, mohu svým klientům garantovat že nebudou nic platit za:

💲 odhad/y nemovitosti (úspora až 5.500,- za nemovitost)

💲 Zpracování hypotéky je zdarma (úspora až 2.500,-)

💲 Neplatíte žádné poplatky za čerpání hypotéky (úspora až 2.000,-)

💲 U výstavby neplatíte žádné poplatky za průběžné dohlídky (úspora na každé dohlídce min. 1.000,-) .

Jak probíhá zpracování hypotéky?

Hypoteční úvěry pro své klienty vyřizuji online- za svoji praxi jsem totiž přišla na to, že je to jeden z nejefektivnějších způsobů jak vyřídit hypotéku (nebo jakýkoliv jiný finanční produkt).  Velkou výhodou zpracování úvěru online je jeho rychlost- hypotéku je takto možné zpracovat a schválit s časovou úsporou až 14dní oproti tomu, kdybyste si hypotéku vyřizovali sami v bance (zkuste si spočítat kolik návštěv byste museli v bance absolvovat, než se doberete nějakého výsledku; a to nemluvím o omluvenkách ze zaměstnání..)

Celý postup krok za krokem jsem pro vás sepsala na této samostatné stránce: https://www.mskarydkova.cz/aktuality/hypoteka-on-line/

Mám svého finančního poradce, proč bych měl/a využít vašich služeb?

Jestliže máte svého finačního poradce není na tom vůbec nic špatného- naopak. Pokud se vám váš finanční poradce věnuje a je s vámi v pravidelném kontaktu a stará se vám o vaše pojistné smlouvy (pravidelně je aktualizuje), zná vaši finanční situaci, pak je to naprosto v pořádku. Pokud se však jedná o finančního poradce, který tuto činnost dělá jak se říká "bokem" vedle svého zaměstnání, anebo má ve finančnictví jinou specializaci (například se nejvíce věnuje investicím nebo pojištění a hypotéky sjedná tak 5x do roka)... byla bych na pozoru... :-)).

Co tím chci říct... praxe a zkušenosti znamenají obrovskou výhodu- takový poradce vám ušetří spoustu peněz, najde pro vás nejefektivnější řešení financování (hypotéka není jen jedna "universální" ale je mnoho druhů a funkcí, které je možné kombinovat) a je schopen vám vyřídit podstatně lepší úrokovou sazbu než vám dají v bance (toto je zpravidla možné díky objemům, které hypotékář pro banku sjednal).

Za rok 2018 je můj obrat v hypotékách 150mil+ a čítá přes 54ks uzavřených smluv...

Chci stavět:
ikona1

Jaké podklady potřebuji pro hypotéku?

Pro úvěrovou žádost hypotéky na výstavbu budete vždy potřebovat minimálně tyto podklady:

- osobní doklady

- potvrzení příjmu na formuláři konkrétní banky

- v případě, že jste OSVČ, pak daňové přiznání za minulé zdaňovací období a doklad o úhradě nebo vratce daně

- projektovou dokumentaci na stavbu domu

- stavební rozpočet

- aktuální list vlastnictví pozemku a návrh kupní smlouvy

Co musí splňovat pozemek na kterém chci stavět?

Jestliže jste se rozhodli pro výstavbu rodinného domu na pozemku, který buďto vlastníte nebo jej chcete koupit a spojit s následnou stavbou, je potřeba, aby byly splněny tyto podmínky pro hypotéku:

- pozemek musí být veden v územním plánu jako stavební- tedy je na něm povolena výstavba pro rodinné bydlení nebo rekreaci

- potřebujete-li v rámci jedné hypoteční smlouvy financovat i následnou výstavbu, potřebujete mít v době žádosti o hypotéku už hotovou projektovou dokumentaci

- je-li veden pozemek jako orná nebo zemědělská půda, tak to nevadí

- pozemek nemusí být v době žádosti o hypotéku zasíťovaný (projekt ale musí toto zahrnovat)

Kolik stojí zpracování projektové dokumentace a jak dlouho to trvá?

Vypracování projektové dokumentace trvá přibližně 2-3 měsíce podle toho, jak časově vytížený je projektant a jak "náročný" je pozemek, na kterém chcete stavět (například pozemek ve svahu vyžaduje více práce a výpočtů). Cena projektu se odvíjí podle technické náročnosti a velikosti stavby, zpravidla kolem 30-60tis. Tyto náklady je však možné z hypotéky zpětně proplatit.

Je možné čerpat hypotéku na výstavbu bez faktur?

Ano je!  A také se jedná o nejčastěji využívanou možnost při čerpání hypotéky na výstavbu.

Čerpání hypotéky tak probíhá v tzv. tranších, které zahrnují zálohovou výplatu finančních prostředků na váš účet a vy jimi financujete proplacení faktur, nákup materiálu aj. náklady spojené s výstavbou.

Každé takové čerpání z hypotéky je podmíněné nutností kontroly ze strany banky- ta vyšle svého odhadce (zpravidla ten samý odhadce, který zpracoval původní odhad ceny současné a ceny budoucí) a ten vyhodnotí aktuální stav prostavěnosti a na základě tohoto cenového údaje se dále čerpá (to lze až do 150% aktuální volné hodnoty zástavy).

Co je to zálohové čerpání hypotéky?

Zálohové čerpání hypotéky je způsob, při kterém vám banka z limitu schváleného hypotečního úvěru vyplácí vždy poměrnou část finančních prostředků na účet, abyste jimi mohli uhradit závazky vzniklé se stavbou (faktury, stavební dozor, nákup materiálu aj).


Částka, kterou vám banka vyplatí je vždy závislá na tom, jaká je aktuální hodnota stavby- tedy volná hodnota zástavy. Uvedu na příkladu:

- pozemek, na kterém stavíte je váš a nebyl pořízen na hypotéku. Hodnota tohoto pozemku byla stanovena odhadcem banky na 2,5mil (tj. volná hodnota zástavy);

- rozpočet stavby rodinného domu je stanoven a odhadcem potvrzen na 4,5mil, a celková budoucí hodnota zástavy po kolaudaci je 7.000.000,- včetně pozemku

- první čerpání hypotéky tak zahájíte zálohou z úvěru ve výši 80% z volné hodnoty (ta je stanovena podle toho, jaké méte povolené LTV v úvěrové smlouvě), tj. 2.000.000,-

- jakmile tuto částku zálohy prostavíte, následuje návštěva odhadce banky pro potvrzení proinvestovaní a stanovení aktuální hodnoty zástavy. (dejme tomu, odhad vyjde na 5.000.000,-; další čerpání je tak možné dalších 2.000.000,- (5.000.000,- *0,8=4.000.000 - proinvestovených 2.000.000 = 2mil)*

*zálohu je možné zvýšit až na 150%, pokud je potřeba.

Za jak dlouho musím mít postavený dům?

V případě, že máte schválenou hypotéku na koupi pozemku a následnou výstavbu, pak máte na vyčerpání celé hypotéky 2roky;

V případě, že máte hypotéku jen na koupi pozemku a výstavbu budete řešit samostatně druhým úvěrem později, máte na výstavbu 5let (respektive na pozemku musíte do 5ti let postavit).

Musím mít na výstavbu nějakou stavební firmu nebo můžu stavět svépomocí?

Ne, nemusíte. Stavbu můžete klidně provést svépomocí. Jediné co musí být dodrženo je vyčerpání úvěru a kolaudace stavby do 24měsíců od podpisu úvěrové smlouvy.

Chci koupit:
ikona6

Na co si mám dát pozor při nákupu od developera?

Při nákupu nemovitosti od developera je potřeba si řádně prostudovat návrh kupní smlouvy a platební podmínky. U většiny developerů probíhají tzv. předprodeje (nemovitost je teprve ve výstavbě), tedy je jen na "papíře"; v tomto případě se podepisuje tzv. smlouva o smlouvě budoucí kupní.

Zajímejte se vždy minimálně o:

- o firmu developera (má referenční projekty nebo se jedná o prvovýstavbu?)

- spolufinancuje výstavbu banka? (má developer úvěr na výstavbu? pokud ano, není potřeba se strachovat, většinou banky financují pouze spolehlivé developery a projekty s potenciálem)

- jaký je hramonogram etap výstavby?

- kdy bude možné byt předat do úžívání (kolaudace)?

- jaké  jsou standardy  provedení stavby?

TIP:

Zpozorněte v případě splátkového kalendáře, kdy platíte z úvěru (nebo vlastních peněz) částky kupní ceny v průběhu samotné výstavby (někdy bývá model splátek kupní ceny 20%-10%-10%-60%, což ve své podstatě znamená, že developer staví za vaše peníze (nebo peníze banky).

Chci koupit rodinný dům/byt od rodičů, je v něčem čerpání hypotéky omezeno?

Ve své podstatě se jedná o koupi jako každou jinou. Jen pro potřeby hypotečního úvěru se liší podmínky pro čerpání (záleží na tom, jak je celá transakce vyhodnocená).  Můžete se setkat se dvěmi možnostmi výplaty kupní ceny:

a) na návrh na vklad zástavního práva ve prospěch banky na katastr a vyplacení peněz do notářské/bankovní úschovy  a následně po zápisu vlastnického práva kupujícího výplata peněz z úschovy prodávajícímu anebo

b) čerpání na zápis zástavního práva ve prospěch banky a výplata přímo na účet rodinného příslušníka (prodávajícího).

Co je to technická prohlídka domu?

Jedná se o odbornou "revizi" stavu nemovitosti po technické a právní stránce. Existují specializované firmy, u kterých je možné technickou prohlídku domu/bytu objednat. Jedná se velmi účinný způsob, jak předejít pozdějším reklamacím a nemilým překvapením.

Tato služba stojí v rozmezí 15-40tis podle velikosti objektu.

Co je to advokátní úschova?

Jedná se o správu kupní ceny- peněz (někdy vašich a vždy z hypotéky) na speciálně založeném účtu, který zakládá notář. Při podpisu kupní smlouvy (nebo smlouvy o smlouvě budoucí kupní) se podepisuje zároveň i smlouva o advokátní/notářské úschově, ve které jsou stanoveny pravidla nakládání s financemi a jejich následná výplata prodávajícímu,  popřípadě navrácení zpět kupujícímu a bance.

Založení této smlouvy je zpravidla zpoplatněno %  z uschované sumy.

Jak mám reklamovat vady na nemovitosti?

Reklamaci zjištěných vad na nemovitosti můžete reklamovat podle občanského zákoníku ve lhůtě do 24měsíců. Prodávající je povinen vady odstranit nebo poskytnou odpovídající finanční kompenzaci.

Nicméně praxe je taková, když kupujete nemovitost od soukromé osoby (ale i developera) zkontrolujte si stav nemovitosti při prohlídce a také při předání domu/bytu;  zjištěné nesrovnalosti a vady ihned oznamte a nejlépe sepište a trvejte na stanovení termínu a způsobu opravy/nápravy stavu.

Chci koupit bytový dům na investici, je možný nákup na hypotéku?

Ano, je. Nákup bytového domu je možné financovat hypotečním úvěrem maximálně do 80%LTV (zástavy) a s maximální splatností 20let.

Co mám dělat, když mi nevyšel odhad nemovitosti ?

V případě, že vám vyšel odhad ceny nemovitost méně, než jaká je kupní cena jsou tyto možnosti, jak vykompenzovat rozdíl:

- dofinancovat kupní cenu nezajištěným úvěrem (lze max 1mil)

- nabídnout do zástavy jinou nemovitost navíc a zvýšit tak výsledné LTV

- dohodnout se s prodávajícím na slevě z kupní ceny (kupní cena pravděpodobně nebude odpovídat místním poměrům nebo technickému stavu domu/bytu)

- hledat jinou nemovitost ke koupi...

Můžu si vzít i peníze navíc na vybavení domu/bytu?

Ano, banky umožňují v rámci hypotéky požádat o navýšení o tzv. neúčelovou částku (zpravidla se částka pohybuje do 500tis; může být však i vyšší). Tyto finance jsou vám vyplaceny až po zápisu vlastnického práva k nemovitosti a to na váš účet. K těmto financím nedokládáte žádné faktury a můžete je využít na cokoliv (výhoda oproti úvěru ze stavebního spoření).

Mám pracovní smlouvu na dobu určitou, dá mi banka úvěr?

Ano, pracovní smlouva na dobu určitou není problém. Musí být však splněny tyto podmínky:

- HPP trvá déle jak 6 měsíců anebo

- smlouva je již u stejného zaměstnavatele jednou prodloužená

Mám příjem jen v hotovosti, schválí mi banka hypotéku?

Ano, schválí, nicméně musí být splněno:

- příjem v hotovosti je doložitelný výplatními páskami a zároveň

- evidenčním listem důchodového pojištění

Jaké příjmy je možné uznat do bonity?

Do bonity (tedy schopnosti splácet úvěr) je možné započítat všechny tyto příjmy:

- ze zaměstnání na HPP (plný i částečný úvazek)

- z dohody o pracovní činnosti (nesmí se jednat o jediný příjem)

- příjem z mateřské i rodičovské

- invalidní důchody

- příspěvky vojáků na bydlení

- příjem z vlastní firmy (jsou-li splněny daňové povinnosti)

- příjem z podnikání

Chci si koupit družstevní byt, můžu na něj použít hypotéku?

Ano, na koupi bytu v družstevním vlastnictví je možné využít tzv. předhypoteční úvěr (popřípadě hypoúvěr ze stavebního spoření). Jedná o "hypotéku", která  není dočasně zajištěná zástavou. Aby bylo možné takový úvěr poskytnout, je potřeba (u hypoúvěru nikoliv), aby družstvo doložilo souhlas s převodem do osobního vlastnictví nejpozději do 2 let.

Chci prodat:
ikona

Chci prodat nemovitosti na kterou mám hypotéku, jde to?

Ano, jde. Abyste předešli možným komplikacím, je potřeba požádat svoji banku o vydání souhlasu s předčasným splacením hypotéky a výmazem zástavního práva.

Chci prodat svůj podíl na nemovitosti, můžu?

Ano, můžete prodat svůj podíl na nemovitosti. Myslete však na to, že bude-li kupující váš podíl financovat hypotečním úvěrem, bude bezpodmínečně nutný souhlas se zástavou i druhého vlastníka. Pokud druhý vlastník se zástavou nebude souhlasit, musí kupující nabídnout jinou zástavu nebo vaši kupní cenu podílu uhradit nezajištěným úvěrem nebo z vlastních prostředků.

Chci svoji úvěrovou smlouvu postoupit někomu jinému, je to možné?

Ano, je to možné. Nejčastěji se tak převádí hypoteční smlouvy v rámci rodiny (rodiče, kteří pro své děti koupili byt/dům, tak mohou hypotéku převést na ně pokud nový dlužnící splňují nároky na bonitu/schopnost splácet úvěr).

U prodeje domu/bytu převod hypoteční smlouvy na kupujícího banky povolí jen zcela vyjímečně.

Jaký je poplatek za splacení hypotéky?

V případě, že se jedná o splacení hypotéky před koncem fixace a jedná se o smlouvu uzavřenou před rokem 12/2016, pak se poplatek odvíjí podle smluvních podmínek. Přehled poplatků podle banky najdete v tomto odkazu: https://www.mskarydkova.cz/hypoteky-a-uvery/poplatek-za-predcasne-splaceni-hypoteky/

V případě předčasného splacení hypotéky uzavřené po 12/2016 a dále jsou poplatky stanoveny zákonem a to:

- 25% z výše poskytnutého úvěru můžete v průběhu fixace splatit zdarma (každých 12 měsíců řádného splácení)

- při splacení hypotéky do 24měsíců od ukončení čerpání činí poplatek 1%  zbývá-li do konce fixace více jak 1rok a banka může navíc nárokovat poplatky spojené s účelně vynaloženými náklady na splacení. Maximální výše sankce je 200tis.

- při splacení hypotéky od 25 měsíce od ukončení čerpání činí poplatek 1%  zbývá-li do konce fixace více jak 1rok (anebo 0,5% zbývá-li do konce fixace méně jak rok) a banka může navíc nárokovat poplatky spojené s účelně vynaloženými náklady na splacení. Maximální výše sankce je 50tis.

Na co si mám dát pozor, když prodávám svépomocí (bez makléře)?

Prodej nemovitosti svépomocí nedoporučuji realizovat. Velmi snadno se tak může stát, že nemovitost prodáte pod cenou (připravíte se o peníze), samoprodejci jsou také častým cílem podvodníků (pozor na to, co komu podepisujete), také právní stránka věci není jednoduchá a pokud nemáte s prodejem nemovitostí už nějaké zkušenosti, může se vám celý proces velmi prodražit.

Pokud se rozhodnete dům/byt prodat, obraťte se raději na zkušeného makléře prověřené realitní kanceláře. Jak vybrat správného makléře vám poradím tady: https://www.youtube.com/watch?v=OFdIQSsoIB0

Vztahy a finance
ikona8

Rozvádím se a potřebuji vědět co bude s hypotékou...

V případě rozvodu jsou dvě možnosti, jak naložit se společným závazkem:

a) v případě, že se domluvíte, je možné přepsat hypotéku pouze na jednoho z vás, který v nemovitosti bude dále bydlet (úvěr je možné navýšit o částku, kterou použijete na vyplacení druhého partnera pokud je zástava dostatečná); podmínkou je vaše dostatečná bonita, souhlas druhého partnera a nabytí právní moci soudního rozhodnutí o vypořádání majetku po rozvodu.

b) dům/byt prodáte a ze zisku splatíte hypotéku

Hypotéku jsme si vzali jako svobodní a v průběhu splácení jsme se vzali. Mění se něco?

V případě, že jste v úvěrové smlouvě uvedeni oba jako spoludlužníci, pak se pro vás nic nemění (jen musíte bance oznámit změnu rodinného stavu a s tím spojené i změny občanského průkazu). V případě, že si úvěr vzal pouze jeden z vás (smlouva i nemovitost je psaná na jednoho), pak se jedná o nabytí nemovitosti před manželstvím, tedy nespadá do SJM a v případě rozvodu druhého manžela nemusíte vyplácet. V průběhu manželství není nutné měnit smlouvu ani druhého manžela zapisovat jako spolumajitele nemovitosti na katastru.

Pozor:

Splácení hypotéky budete téměř jistě realizovat příjem ze mzdy nebo platu (tento příjem- každého z manželů spadá do SJM.) V případě vypořádání SJM by tak mohl manžel požadovat to, co bylo ze SJM použito na váš výlučný majetek, tedy mohl by požadovat poměrnou část těchto splátek použitých na zaplacení vaší hypotéky. Řešením této možné situace je uzavření zúžení společného majetku/závazků formou notářského zápisu.

Zdědil jsem nemovitost po rodičích a musím vyplatit bratra, jak mám postupovat?

Vyplacení dědiců je možné prostřednictvím hypotečního úvěru a to nejdříve po ukončení dědického řízení. Na toto téma najdete informace zde https://www.mskarydkova.cz/hypoteky-a-uvery/dedim-nemovitost-jak-vyplatit-ostatni-dedice/

Rozešli jsme se- může si hypotéku nechat jeden z nás?

Ano, v případě rozchodu partnerů, kteří jsou na úvěrové smlouvě společně uvedení platí stejné podmínky, jako u manželů při rozvodu viz. první otázka této sekce.

Ztratil jsem práci a můj příjem už nestačí na splácení, co mám dělat?

V první řadě je potřeba ihned kontaktovat banku a situaci řešit (například odkladem splátek nebo stanovením individuálního splátkového kalendáře). Pokud nemáte sjednané pojištění neschopnosti splácet hypotéku anebo se vám nedaří najít lépe placené pracovní místo, pak jsou dvě možnosti:

a) přizvat k úvěru spoludlužníka s dostatečnou bonitou/příjmem anebo

b) prodej nemovitosti

Jako hypotékář působím od roku 2008 a za tuto dobu jsem pomohla mnoha klientům k vysněnému vlastnímu bydlení. Mojí hlavní specializací jsou hypoteční úvěry, optimalizace finančních produktů a financování developerské výstavby. Svým klientům garantuji zpracování hypotečního úvěru zcela bez poplatků.

Pokud jste zde nenašli odpověď na svoji otázku, bez obav mi napište- stačí využít messenger vpravo dole na stránce (odpovídám do 10ti minut) nebo mi můžete zavolat na telefonní číslo 775 957 529.

Kde mě najdete:

Václavské náměstí 21; admin. budova SČMVD, 4. patro

Email: hypoteky@mskarydkova.cz

 • 5 star review  Paní Škarydková je opravdu profesionálka, měla jsem ji na doporučení a taktéž vřele doporučuji. Vždy milá, ochotná, vše rychle vyřízené, prakticky obratem, úroky naprosto luxusní... co víc si přát. Ještě jednou moc děkuji! J. Beranová

  thumb Jana Beranová
  5/16/2018

  5 star review  100% doporučuji!! Velmi mila, vstřícná, rychla, flexibilní. Udělala pro mě více, než je v jejím popisu práce 🙂

  thumb Prodluzovani Hanafi
  6/19/2018

  positive review  Paní Škarydková je velice ochotná a vstřícná, ve svém oboru se vyzná, určitě doporučuji, mě osobně velmi pomohla

  thumb Jitka Moutelíková
  1/24/2019
 • 5 star review  Byl jsem naprosto spokojen co se týče jednání ,komunikace,rady,řešení nějakého problému vždy ochotně pomohla, poradila jak problém řešit mohu jenom doporučit.Pokud bych potřeboval zase z něčím pomoct nebo poradit volal bych jen paní Škarydkovu.

  thumb Jiří Ševčík
  7/20/2017

  5 star review  Naprostá spokojenost! Paní Škarydková je velký profesionál, který má mnoho zkušeností a znalostí z oboru, zároveň časově flexibilní a ochotná s čímkoli pomoci. Za mě 5 hvězdiček málo! Velké díky!

  thumb Michaela Materová
  7/21/2017

  5 star review  Spokojenost 100%, skvělá rychlá práce, professionalní přístup, vždy haji zájem klienta. Vřele doporučuji!!!

  thumb Irina Gutkovskaja
  8/08/2017

Facebook Messenger