fbpx

Pojištění nemovitosti – domácnosti

Převážná většina rodinných domů je pojištěna, ale domácnost má pojištěnou pouze polovina majitelů nemovitostí. Je to především tím, že lidé zaměňují pojištění stavby a pojištění domácnosti. Pro zcela ochráněný byt či dům je třeba zkombinovat pojištění stavby a pojištění domácnosti. Pojištění stavby se vztahuje na samotnou budovu, v některých případech i na tzv. vedlejší stavby. Pojištění domácnosti kryje škody na vnitřním vybavení, stavebních součástech.

Mnoho klientů má smlouvy uzavřené před mnoha lety. Na co se ale zapomíná, je to, že se mezitím hodnota jejich majetku změnila. Pojištění může být dobrým pánem, když se s ním průběžně pracuje. Neměli byste tak zapomínat své pojistné smlouvy čas od času zrevidovat. Obecně doporučuji provádět aktualizaci smluv přibližně každé dva roky nebo v případě, že se změní hodnota našeho majetku.

Doporučení

Při výběru pojištění především důkladně zvažte rizika, která potřebujete ošetřit, nastavením správných pojistných limitů i se ptejte na rozsah asistenčních služeb. Zamyslete se také nad možnostmi připojištění.

Nejčastější chyby

Nesprávný pojistník. Nemovitost by měl pojišťovat majitel, domácnost ten, kdo má uzavřenou nájemní (podnájemní) smlouvu. Resp. ten, kdo v ní bydlí.

Nesprávná rizika. Povodeň není záplava. A naopak, nemusíte na riziko povodně pojišťovat majetek, který je na kopci, resp. kam se voda nemá šanci dostat.

Podpojištěný majetek. Méně není více, pokud má váš majetek vyšší hodnotu, než na jakou je pojištěný, při pojistné události vám pojišťovna bude krátit pojistné plnění.

Připojištění nepotřebuji. Zatímco třeba pojištění elektromotoru vysavače je spíše zbytečnost, pokud nemáte drahý výrobek, třeba pojištění skel se vám může vyplatit, pokud máte třeba zasklenou lodžii.

Vandalové nejsou zloději. Když vám někdo poškodí vybavení domácnosti nebo nemovitost, ale nic neukradne, nejde o zloděje, ale vandalismus.

Chybějící zabezpečení. Pokud máte v domácnosti cenné předměty, ale její zabezpečení připomíná 18. století, při krádeži dostanete od pojišťovny peníze jen do limitu, který odpovídá požadované formě zabezpečení. Takže klidně třeba nic.

Chybějící dokumentace. Pokud po pojišťovně budete chtít úhradu za jakoukoli věc, musíte prokázat její existenci. A to lze jen obtížně, pokud nemáte doklad o koupi, fotodokumentaci nebo třeba videonahrávku se soupisem věcí.

Chyba v adrese. Jiná adresa místa pojištění a jiná adresa, kde skutečně jste, znamená, že když se něco stane, máte smůlu, pojišťovna neplní. Typická situace při stěhování.

Jak dobře máte sjednané pojištění, prověří většinou až pojistná událost. A to už může být pozdě. V „lepším“ případě zjistíte, že vámi nastavená pojistná částka nepokryje celou škodu na vašem majetku, v tom horším případě se stane, že situace, která vás postihla, není v rámci vaší pojistné smlouvy vůbec ošetřena.

Nejste-li si jistí aktuálním nastavením vaší pojistné smlouvy, můžete využít služby konzultace nebo optimalizace pojistné smlouvy prostřednictvím kontaktního formuláře.

Comments are closed.