fbpx

Příklady výpočtů důchodů

Příklady jednotlivých výpočtů důchodů: STAROBNÍ důchod, PŘEDDŮCHOD, PŘEDČASNÝ důchod

Příklad výpočtu důchodu:

Pan Novák dosáhne řádného důchodového věku 25. ledna 2017. Osobní vyměřovací základ pana Nováka bude činit 25 620 Kč a získá dobu pojištění v rozsahu 44 let.

výpočet starobního důchod

Příklad výpočtu předdůchodu:

Pokud by se pan Novák rozhodl, že do důchodu odejde o 3 roky dříve, než dosáhne řádného důchodového věku- co vše musí splnit? V Době, kdy pan Novák využije předdůchodu, průměrná měsíční mzda je 27.000,-. Pan Novák má nárok na starobní důchod v roce 2017.

  1. Pan Novák musí mít splněnou dobu spoření v DPS alespoň 5let
  2. Do vzniku nároku na starobní důchod musí panu Novákovi chybět nejvýše 5let
  3. Měsíční splátka musí být minimálně ve výši 30% z průměrné měsíční mzdy a její výplata musí být v neklesající výši po celou dobu předdůchodu
  4. Na svém důchodovém spoření musí mít naspořenou částku alespoň 291.600,- (27tis*0,03=8.100 *36měsíců)
  5. Výše výplaty předdůchodu z DPS bude 8.100,-/měsíčně
  6. Po 3letech předdůchodu pan Novák naváže na řádný důchod s platbou cca 13.015,-/měsíčně
Předčasný důchod:

Pokud by pan Novák neměl dostatečnou výši prostředků na svém účtu DPS a rozhodl se odejít do předčasného důchodu o 3 roky dříve, než dosáhne řádného důchodu. Osobní vyměřovací základ pana Nováka bude činit 25 620 Kč a získá dobu pojištění v rozsahu 41 let., průměrná měsíční mzda je 27.000,-

předčasný důchod

Comments are closed.