fbpx

Úvěr na bydlení od státu… Jaké jsou podmínky?

Stát podporuje vaše lepší bydlení...

... takové je heslo Státního fondu rozvoje bydlení. Jaké podmínky musíte splnit, aby bylo vůbec možné  úvěr od státu dostat?

Ćlánek byl aktualizován 14.8.2018 na základě změn zákona č. 211/2000 Sb. platného od 15.8.2018

 

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) byl zřízen zákonem č. 211/2000 Sb. jako jeden z nástrojů realizace státní bytové politiky. Účelem tohoto fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice a to v souladu s koncepcí bytové politiky schválenou vládou České republiky.

V současnosti fond poskytuje tři programy určené mladým lidem do 36 let. Jedná se o nabídku úvěrů s nízkým úrokem, z nichž první je určen na novou bytovou výstavbu, druhý na pořízení bydlení pro mladé rodiny a třetí pak na investice spojené s modernizací bydlení.

Žadatelem může být jedna fyzická osoba nebo manželé, kteří splňují tyto podmínky:

A)

 1. žije v manželství nebo registrovaném partnerství, ve kterém alespoň jeden z manželů nebo registrovaných partnerů nedosáhl ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 36 let, nebo
 2. nežije v manželství nebo registrovaném partnerství, nedosáhl ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 36 let a trvale pečuje o dítě, které nedosáhlo ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 15 let.
 3. a zároveň není v době podání žádosti o úvěr vlastníkem či spoluvlastníkem domu/bytu ani nájemcem družstevního bytu.

 

Aby bylo možné úvěr poskytnout, musí být rovněž splněny i dodatečné podmínky a to:

B)

 1. Úvěr musí být dostatečně zajištěný (buď zástavním právem v 1. pořadí nebo dohodou o ručení + vinkulace pojistného plnění)
 2. Žadatel nesmí ke dni podání žádosti o úvěr evidovaný nedoplatek vůči FÚ, Celní správě, zdravotní pojišťovně, ÚSSZ,
 3. Žadatel nebyl v posledních 3 letech v úpadku a
 4. Není proti žadateli vedeno trestní řízení a nebyl odsouzen pro hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku
 5. nemovitost nesmí být v záplavové oblasti
 6. úvěr nelze opakovaně poskytnout stejnému žadateli

 

Úrokovou sazbu je možné sjednat maximálně na 5ti letý fix a výše úroku se odvozuje od základní referenční sazby Evropské unie zvýšené nejméně o 1% ročně. Úvěr vám SFRB poskytne pouze do částky nepřesahující 80% záměru a to:

 1. nejméně 30 000 Kč a nejvýše 300 000 Kč na modernizaci obydlí,
 2. nejvýše 2 000 000 Kč na pořízení rodinného domu (výstavbou, nejvýše však 80% skutečných nákladů na výstavbu, koupí, nejvýše však 80 % ceny sjednané nebo ceny zjištěné podle zákona o oceňování majetku, je-li nižší než cena sjednaná, a to včetně ceny pozemku,
 3. nejvýše 1 200 000 Kč na pořízení obydlí koupí bytu, nejvýše však 80 % ceny sjednané nebo ceny zjištěné této jednotky podle zákona o oceňování majetku, je-li nižší než cena sjednaná

Například, pokud byste si chtěli koupit domek za 2mil, kdy 200tis máte vlastní prostředky a splňujete podmínky pro úvěr, pak struktura financování je následující:

 • kupní cena 2.000.000,-
 • vlastní prostředky 200.000,-
 • hodnota zástavy 2.000.000,-
 • hypoteční úvěr 200.000,- (úrok od 2,37% nebo v případě úvěru ze stavebního spoření i 4,5%)
 • úvěr od státu 1.600.000,- (úrok 1,12%)

Maximální splatnost úvěru od SFRB je 20let u koupě bytu nebo rodinného domu a 10let u modernizace, jedná se tady o obdobnou splatnost jako u překlenovacího úvěru ze stavebního spoření ovšem s podstatně nižším úrokem.

Splácení jistiny můžete odložit až na 6 měsíců a v případě narození dítěte lze požádat o přerušení splácení až na dva roky. Jestliže se dostanete do tíživé životní situace například v důsledku ztráty zaměstnání (delší jak 3 měsíce), z důvodu dlouhodobé nemoci (delší jak 3 měsíce) nebo úmrtí partnera, můžete i v těchto případech požádat o přerušení splácení až na dva roky.

Po dobu přerušení splácení jistiny jste povinní hradit fondu sjednaný úrok z celkové nesplacené výše jistiny. Doba splatnosti úvěru se prodlouží o dobu, na kterou bylo celkově povoleno přerušení splácení jistiny. Celková doba splatnosti úvěru včetně doby prodloužení splácení jistiny tak nesmí přesáhnout 12let u úvěru poskytnutého na modernizaci a 25let u koupě bytu nebo rodinného domu.

BONUS 30.000 Kč

Jestliže byl úvěr poskytnut na koupi bytu nebo rodinného domu, Fond na vaši žádost sníží za každé živě narozené nebo osvojené dítě, pokud k narození nebo osvojení dojde v době od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru do ukončení jeho splácení, nesplacený zůstatek jistiny úvěru o částku 30 000 Kč


Poskytnutí takového úvěru je zcela zdarma, bez jakýchkoliv poplatků stejně tak, jako mimořádné splátky nebo předčasné splacení.

O úvěr ze Státního fondu rozvoje bydlení je možné požádat souběžně s žádostí o hypoteční úvěr. 

 

 

Úvěry z fondu na podporu bydlení pro své klienty vyřizuji spolu s hypotečním úvěrem nebo samostatně (podle toho, na jaký účel je úvěr požadován). Pokud vás zajímá, jaké jsou úrokové podmínky a jaké podklady jsou potřeba k úvěrové žádosti, stačí když mi pošlete svůj dotaz.

 

 

Odesláním tohoto formuláře souhlasím s využitím sdělených informací pro marketingové účelyOdesláním tohoto formuláře souhlasím s odběrem novinek

Zásady pro nakládání a ochranu osobních údajů

 

Comments are closed.

Facebook Messenger